Czy żyrafy będą chronione przez CITES?

Obrady W Genewie trwa spotkanie Konferencji Stron CITES. Podczas dwutygodniowych obrad przedstawiciele większości krajów Ziemi zdecydują, jak zwiększyć skuteczność ochrony dziesiątek tysięcy gatunków zagrożonych przez eksploatację na potrzeby międzynarodowego rynku. Podczas obrad przedstawiciele rządów są wspierani merytorycznie przez naukowców raz praktyków ochrony przyrody z organizacji pozarządowych, wśród których jak zwykle są specjaliści z PTOP „Salamandra”.

Tegoroczne spotkanie Konferencji Stron (CoP) CITES miało się odbyć w maju br. w Colombo na Sri Lance, jednak z powodu zamachów terrorystycznych w tym kraju musiało zostać przeniesione do Szwajcarii. Będzie trwało od 17 do 28 sierpnia. W tym czasie ma być rozpatrzonych prawie 60 propozycji dotyczących zmian w załącznikach CITES, głównie objęcia lub wyłączenia poszczególnych gatunków spod ochrony, albo przeniesienia ich pomiędzy listami o różnych reżimach ochronnych. Zostanie także przedyskutowanych i podjętych ponad 100 innych decyzji dotyczących zasad ochrony gatunków objętych tą Konwencją.

Pośród decyzji, które będą zapewne budziły szczególnie dużo emocji będą:

  • propozycja dodania żyrafy do załącznika II CITES,
  • kilkanaście propozycji dodania do załącznika I lub II różnych gatunków lub całych rodzajów gadów (głównie jaszczurek wyłapywanych na potrzeby europejskiego rynku hodowców zwierząt egzotycznych),
  • propozycje podniesienia statusu ochronnego dwóch gatunków wydr,
  • osiem propozycji dotyczących objęcia ochroną, rezygnacji lub zmiany zasad ochrony różnych gatunków drzew,
  • propozycja dalszych ułatwień w przewożeniu przez granice instrumentów muzycznych zawierających elementy z gatunków chronionych,
  • propozycji objęcia ochroną kilku kolejnych gatunków rekinów,
  • wiele propozycji dotyczących różnych zagadnień związanych z ochroną charyzmatycznych gatunków dużych ssaków – lwów, lampartów, słoni i nosorożców,
  • pierwszy raz w historii CITES zgłoszona propozycja objęcia ograniczeniami wynikającymi z tej Konwencji okazów gatunku, o którym wiadomo, że wymarł dawno temu – mamuta włochatego (ze względu na trudności w rozróżnianiu w handlu przedmiotów wykonanych z kości słoniowej i kości mamuciej).

Wśród licznych innych tematów, które będą przedmiotem obrad, przedstawicieli PTOP „Salamandra” szczególnie interesuje zagadnienie handlu okazami chronionych gatunków za pośrednictwem różnego rodzaju serwisów internetowych. Nasi eksperci uczestniczą w obradach jako przedstawiciele sieci CEEweb for Biodiversity, do której należy nasza organizacja.

 


Udział jednego z przedstawicieli PTOP „Salamandra” w CITES CoP jest częściowo finansowy ze środków otrzymanych od NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

NIW-logotyp