Nowy termin Konferencji Stron CITES

CITES CoP 14 XV Konferencja Stron Konwencji Waszyngtońskiej odbędzie się od 13 do 25 marca 2010 roku w Doha w Katarze – poinformował Sekretariat CITES. Na razie nie jest to jeszcze oficjalne ogłoszenie, ale wszystko wskazuje na to, że w końcu udało się dojść do porozumienia pomiędzy gospodarzami Konferencji a Sekretariatem. Przypomnijmy, że Konferencja pierwotnie odbyć się miała w styczniu 2010 roku, jednak z nieznanych przyczyn została odwołana przez rząd Kataru.


Wstępny plan porządku obrad XV Konferencji Stron CITES udostępniony jest pod następującym adresem: http://www.cites.org/eng/com/SC/58/E58-07-2.pdf


Borys Kala


alt