Amerykanie w trosce o żółwie

Komisja ds. Ochrony Dzikiej Przyrody i Ryb na Florydzie jednogłośnie przegłosowała wprowadzenie zakazu sprzedaży oraz odławiania do celów komercyjnych okazów żółwi słodkowodnych z gatunków rodzimych dla Florydy – donosi IUCN. Zakaz wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Do tej pory żółwie na Florydzie odławiane były w dużych ilościach na potrzeby rynków południowej Azji, gdzie populacje rodzimych gatunków żółwi dawno już zostały poważnie przetrzebione do celów kulinarnych oraz jako źródło składników tradycyjnej medycyny wschodniej. Zgodnie z nowym rozporządzeniem pojedyncza osoba będzie mogła w ciągu jednego dnia odłowić jednego żółwia wyłącznie do celów niekomercyjnych, zaś transport więcej niż jednego osobnika będzie zabroniony. W przypadku taksonów ujętych na florydzkiej liście gatunków  zagrożonych wyginięciem, zabroniony będzie również odłów do celów nie komercyjnych.


Borys Kala


alt