Nowe rozporządzenie UE

Od dnia dzisiejszego obowiązuje nowe rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące obrotu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem - rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Zawiera ono uaktualnione wykazy wszystkich gatunków roślin i zwierząt ujętych w aneksach A-D.


Borys Kala


alt