Termomodernizacje przyjazne zwierzętom

Obecnie w całej Wielkopolsce w wielu budynkach, dla których planuje się ich termomodernizację, specjaliści z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” wykonują kontrole pod kątem ich zasiedlenia przez ptaki i nietoperze. prowadzi to do wielu interesujących odkryć i ratuje życie i schronienia wielu zwierząt.

W tym roku obowiązek wyprzedzającego przeprowadzenia kontroli ornitologicznych i chiropterologicznych wprowadziły władze Poznania, a także WFOŚiGW w odniesieniu do inwestycji wspieranymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 dla Działania 3.2. - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

W wielu obiektach, w których zaplanowano inwestycje, stwierdzono obecność chronionych gatunków ptaków (głównie wróbli, kawek i jeżyków), a na strychu szkoły w powiecie kolskim (w miejscowości Korzecznik) wykazano kolonię nietoperzy – gacków brunatnych. W wielu przypadkach zastosowanie prostych zabiegów, polegających np. na drobnym przesunięciu terminu inwestycji, pozostawieniu otwartych wlotów wentylacyjnych czy otworów wlotowych na strych dla ptaków i nietoperzy, pozwoli bezpiecznie przeprowadzić inwestycję i zachować stanowiska chronionych gatunków. W niektórych przypadkach konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych kontroli bezpośrednio przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych, aby upewnić się, że nie wpłyną one negatywnie na stanowiska ptaków lub nietoperzy.

Miejmy nadzieję że wkrótce inne miasta i województwa pójdą w ślady poznania i wielkopolski. Docierają do nas informacje, że także w innych regionach Polski zaczyna się nakładać na inwestorów obowiązek uwzględnienia ryzyka spowodowania szkody przyrodniczej, poprzez przeprowadzenie odpowiedniej kontroli i ew. podjęcie działań zapobiegawczych lub łagodzących.

Grzegorz Wojtaszyn

 


ZOBACZ TAKŻE:

Poradnik – jak ocieplać budynki nie szkodząc ptakom i nietoperzom