Parki narodowe po nowemu?

Zakończyły się trwające 3 tygodnie konsultacje publiczne projektu ustawy o parkach narodowych. PTOP „Salamandra” przekazało swoje uwagi i propozycje korekt.

wiecej-nie-powstanie

Prace nad tym projektem trwały w Ministerstwie od kilku lat. Niestety generalny efekt w postaci projektu z 26 stycznia 2022 r. oceniamy negatywnie. W projekcie można doszukać się kilku potencjalnie dobrych pomysłów i rozwiązań, które przy dobrej realizacji (i poprawnych zapisach prawnych) miałyby szansę usunąć niektóre bolączki polskich parków narodowych. Pozytywy te zostały jednak zdominowane przez:

  • rozwiązania jeszcze bardziej niż do tej pory utrudniające tworzenie lub powiększanie parków narodowych (przy pełnym zachowaniu powszechnie krytykowanego prawa liberum veto dla wszystkich szczebli samorządu terytorialnego w stosunku do takich decyzji);
  • regulacje ułatwiające likwidowanie lub zmniejszanie parków oraz umożliwiające lokowanie na ich terenie szkodzących przyrodzie inwestycji (np. kopalni), nie mających nic wspólnego z celami ochrony parków narodowych;
  • przepisy jeszcze bardziej ułatwiające obsadzanie wszelkich istotnych stanowisk i ciał doradczych „swoimi ludźmi” niezależnie od ich kompetencji oraz usuwania wszystkich „nieprawomyślnych” (dyrektorzy parków narodowych mają być powoływani przez ministra bez trybu konkursowego, a ich doświadczenie zarządcze może się ograniczać do 3 lat kierowania zespołem liczącym ponad 2 osoby, zarówno dyrektorzy jak członkowie rad naukowych parków mogą być w każdej chwili odwołani przez ministra bez podania przyczyn);
  • dużą liczbę błędów prawnych w proponowanych przepisach (np. stosowanie jednego wyrażenia w kilku różnych znaczeniach, stosowanie kilku różnych wyrażeń dla tego samego znaczenia, powtarzanie tej samej regulacji w kilku miejscach) oraz luk i sprzeczności (od spraw kluczowych - np. przyjęte już plany ochrony parków mają zachować „ważność”, jednak stracą jakiekolwiek znaczenie w wyniku zniknięcia wszelkich odwołań do nich, po drobniejsze – np. jeśli członek Rady Polskich Parków Narodowych złoży pisemną rezygnację z tej funkcji, przestaje być tym członkiem, ale trzeba go ponownie na to zwolnione miejsce powołać – nawet wbrew jego woli).

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” przedstawiło dwie opinie do tego projektu – jedną bardziej generalną w koalicji z kilkoma innymi organizacjami, drugą bardziej szczegółową indywidualnie. Co najmniej kilka innych pozarządowych organizacji przyrodniczych także przekazało swoje uwagi – w większości zbieżne z tymi „Salamandry”, choć niektóre wskazują także na dodatkowe wady projektu.

Teraz piłka jest znów po stronie Ministerstwa. Czy tym razem pochyli się z uwagą nad zgłoszonymi opiniami i wprowadzi istotne korekty? Jest pewna szansa, gdyż w trakcie konsultacji zorganizowano nawet dwa spotkania on-line, podczas których można było odnieść wrażenie pewnej otwartości autorów projektu na argumenty przedstawiane przez organizacje. Ale „poznacie ich po ich owocach” – poczekajmy na ostateczny kształt ustawy. Brzmienie projektu przekazzanego do konsultacji nie daje powodów do optymizmu.

Andrzej Kepel


1% Twojego podatku pomaga nam chronić przyrodę,
także poprzez umożliwienie aktywnego udziału w procesach legislacyjnych.
KRS: 0000117212

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Ustawa-o-PN_uwagi_Salamandry.pdf)Ustawa-o-PN_uwagi_Salamandry.pdfUwagi PTOP "Salamandra" do projektu ustawy o parkach narodowych365 Kb
Pobierz plik (K10_uwagi do uopn_FINAL.pdf)Uwagi-K10-do-uopnUwagi Koalicji 10% do projektu ustawy o parkach narodowych3162 Kb
Pobierz plik (projekt-ustawy-PN.pdf)projekt-ustawy-PN.pdfProjekt ustawy o parkach narodowych wraz z uzasadnieniem i OSR1370 Kb