IUCN: 4 gatunki ptaków łownych zagrożone w PL

Ponieważ niegdyś pospolite w Polsce łyski, czernice, cyraneczki i głowienki w szybkim tempie znikają z naszych wód. Polski Komitet Krajowy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) zaapelował o wykreślenie ich z listy gatunków łownych i objęcie ochroną. Przedstawił także postulaty zmian w prawie łowieckim. Pisma w tej sprawie wpłynęły do Ministra Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody, Polskiego Związku Łowieckiego oraz posłów i senatorów z komisji zajmujących się środowiskiem. Apel poparty jest szczegółową ekspertyzą.

czernica-wykres

Od kilkunastu lat przyrodnicy są zaniepokojeni stanem wyżej wymienionych gatunków. Choć polowania na te ptaki stanowią margines pozyskania łowieckiego, mają istotne znaczenie dla ich przetrwania przy obecnej liczebności populacji w Polsce. W ostatnich latach np. liczba zabijanych w ramach polowań łysek odpowiadana ponad połowie szacowanego rocznego spadku ich liczebności w naszym kraju.

Po przeanalizowaniu wyników badań monitoringowych oraz znanych przyczyn obecnego stanu rzeczy, Polski Komitet Krajowy IUCN zwrócił się z wnioskiem o pilne wykreślenie łyski, czernicy, cyraneczki i głowienki z listy gatunków łownych i objęcie ich ścisłą ochroną gatunkową.

- Trwa wielkie wymieranie gatunków spowodowane nieodpowiedzialną, zaborczą gospodarką człowieka. Kontunuowanie polowań na gatunki, których liczebność gwałtownie się kurczy, w tym narażone na wyginięcie w skali globalnej, jak głowienka, jest nieetyczne i nieracjonalne – mówi dr Andrzej Kepel, przewodniczący Komitetu i prezes PTOP „Salamandra”.

Komitet proponuje także modyfikację przepisów i praktyki łowieckiej, by zapobiec działaniom negatywnie wpływającym na ptaki i ogólnie środowisko przyrodnicze. Postuluje:

  • zmianę terminów polowań na ptaki wodne, by nie zaczynały się w okresie, gdy te wodzą jeszcze pisklęta,
  • wyłączenie polowań na ptaki wodne po zmroku, gdy nie można rozróżnić kaczek i gęsi z gatunków łownych od chronionych;
  • wprowadzenie zakazu używania do polowań śrutu ze szkodliwego ołowiu, zwłaszcza w odległości 500 metrów od zbiorników i większych cieków wodnych (postulat ten wynika także z rezolucji międzynarodowej Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, której Polska jest stroną);
  • wprowadzenie obowiązku opierania planów łowieckich dotyczących migrujących ptaków wodnych o wyniki monitoringu ich populacji oraz dokładnego raportowania przez myśliwych, jakie gatunki ptaków wodnych upolowali (z podaniem terminów i gatunków);
  • skuteczniejsze ograniczanie liczebności obcych gatunków inwazyjnych wpisanych na listę gatunków łownych.

Uchwała PKK IUCN w tej sprawie oraz ekspertyza, która stanowiła jej podstawę, zostały właśnie wydane drukiem. Wersja elektroniczna opracowania jest dostępna w Internecie na stronie Komitetu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (IUCN-Ekspertyza-4ptaki-wgladowka.pdf)PKK-IUCN_4-ptakiGłowienka, czernica, cyraneczka, łyska – stan populacji w Polsce i wpływ gospodarki łowieckiej711 Kb