Zamówienia publiczne

Wyniki 41 - 50 z 146

PTOP "Salamandra" zleci wykonanie badań zróżnicowania genetycznego mieczyka błotnego i dachówkowatego wraz z interpretacją zmienności genetycznej. Szczegóły w załącznikach.
poniedziałek, 2 września 2013 | Więcej
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” poszukuje wykonawcy usługi polegającej na zapewnieniu noclegów w okolicy Santoczna w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym. Szczegóły w załączniku.
wtorek, 20 sierpnia 2013 | Więcej
PTOP "Salamandra" zleci koszenie łąki w Foluszu w ramach projektu reintrodukcji mieczyka błotnego. Szczegóły w załączniku.
poniedziałek, 19 sierpnia 2013 | Więcej
PTOP "Salamandra" zleci koszenie łąki między Ślesinem i Trzeciewnicą w ramach projektu reintrodukcji mieczyka błotnego. Szczegóły w załączniku.
poniedziałek, 19 sierpnia 2013 | Więcej
PTOP "Salamandra" zleci koszenie łąki w Małych Rudach w ramach projektu reintrodukcji mieczyka błotnego. Szczegóły w załączniku.
poniedziałek, 19 sierpnia 2013 | Więcej
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” ogłasza przetarg na dostawę4 odbiorników telemetrycznych do śledzenia popielic. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można znaleźć w zamieszczonym poniżej pliku.
poniedziałek, 5 sierpnia 2013 | Więcej
PTOP "Salamandra" zleci sukcesywną dostawę owoców jako karmy dla hodowli popielic. Szczegóły w załączniku.
poniedziałek, 15 lipca 2013 | Więcej
PTOP "Salamandra" zleci wygrabienie ręczne wojłoku oraz materii organicznej z powierzchni Folusz I i Folusz II, położonych na terenie osady Folusz, gmina Szubin. Szczegóły w załączonym pliku.
poniedziałek, 15 lipca 2013 | Więcej
PTOP "Salamandra" ogłasza przetarg na badania genetyczne mieczyka błotnego i dachówkowatego (Gladiolus palustris, Gladiolus imbricatus) wraz z interpretacją zmienności genetycznej. Szczegóły w załącznikach.
piątek, 12 lipca 2013 | Więcej
PTOP "Salamandra" zleci ręczne usunicie podrostu topoli (z pow. 0,19 ha) oraz zwalczania topoli za pomocą środka chemicznego (z pow. 1,36 ha) w obrębie stanowisk Małe Rudy I i Małe Rudy II. Szczegóły w załączniku.
czwartek, 11 lipca 2013 | Więcej


Strona 5 z 15


Powered by AlphaContent 4.0.13 © 2005-2024 - All rights reserved