Zamówienia publiczne

Wyniki 81 - 90 z 140

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” poszukuje wykonawcy koszenia łąki i usunięcia krzewów na stanowisku susła moręgowanego w Jakubowie Lubińskim gm. Przemków woj. dolnośląskie. Szczegółowe informacje dotyczące...
piątek, 7 października 2011 | Więcej
ZE WZGLĘDU NA MAŁĄ  LICZBĘ OFERT PRZEDŁUŻAMY TERMIN ICH SKŁADANIA DO PIĄTKU, 23 WRZEŚNIA  Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” ogłasza przetarg na dostawę 8 odbiorników telemetrycznych do śledzenia popielic....
wtorek, 13 września 2011 | Więcej
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” poszukuje noclegów w okolicy Srebrnej Góry dla zespołu osób biorących udział w odłowach popielic w ramach Projektu Reintrodukcja popielic w Polsce Zachodniej – etap III. Szczegól\ły...
poniedziałek, 22 sierpnia 2011 | Więcej
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” poszukuje dostawcy owoców i warzyw w ramach projektu „Reintrodukcja popielicy w Polsce Zachodniej – etap III”. Szczegóły w załączniku.
czwartek, 18 sierpnia 2011 | Więcej
PTOP "Salamandra" informuje o trybie postępowania przy zawieraniu umów w ramach projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w przypadku których na podstawie umowy z dotującym i odrębnych przepisów...
środa, 10 sierpnia 2011 | Więcej
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” poszukuje wykonawcy usługi polegającej na montażu i demontażu wolier aklimatyzacyjnych dla susłów moręgowanych, na łące w Jakubowie Lubińskim, gm. Przemków, woj. dolnośląskie....
piątek, 8 lipca 2011 | Więcej
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zleci wykonanie odłowu susłów moręgowanych na terenie Zoo w Poznaniu oraz ich przewóz na miejsce wsiedlania w Jakubowie Lubińskim. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można...
czwartek, 7 lipca 2011 | Więcej
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” poszukuje noclegów w okolicy Głębowic dla uczestników obozu przyrodniczego w ramach projektu Reintrodukcja i ochrona susła moręgowanego w Polsce – etap III. Szczegółowe informacje...
czwartek, 7 lipca 2011 | Więcej
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” poszukuje noclegów w okolicy Jakubowa Lubińskiego dla uczestników obozu przyrodniczego w ramach projektu Reintrodukcja i ochrona susła moręgowanego w Polsce – etap III. Szczegółowe...
czwartek, 7 lipca 2011 | Więcej
PTOP "Salamandra" informuje o trybie postępowania przy zawieraniu umów w ramach projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w przypadku których na podstawie umowy z dotującym i odrębnych przepisów...
piątek, 1 lipca 2011 | Więcej


Strona 9 z 14


Powered by AlphaContent 4.0.13 © 2005-2021 - All rights reserved