Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 

Przyroda tundry norweskiej

Fot. Barbara Bacler-Żbikowska

Fot. Barbara Bacler-Żbikowska

Tundra to formacja roślinna rozpościerająca się od północnej granicy lasów borealnych po lodową pustynię Arktyki. Jest to najdalej na północ wysunięty pas roślinności bezleśnej. W Europie tundra występuje na stosunkowo niewielkim obszarze. Południowa granica jej zasięgu na ogół nie przekracza kręgu polarnego, czyli równoleżnika ziemskiego o szerokości geograficznej 66°33’39’’N. Wyjątek stanowi Norwegia. Surowy klimat pasm górskich środkowej części kraju stwarza idealne warunki rozwoju górskiej tundry na tym terenie.


Więcej w drukowanym wydaniu SALAMANDRY...

Barbara Bacler-Żbikowska

Wybór numeru