Program Edukacyjny KRUK

KRUK grafika mala 22PTOP "Salamandra" wspólnie z Nadnoteckim Instytutem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile zapraszają do udziału w kolejnych, bezpłatnych zajęciach edukacyjnych realizowanych w ramach Programu Edukacyjnego KRUK:

- semestralnym kursie realizacji projektów dla uczniów pt.: „Mój konik, czyli jak poradzić sobie z kruczkami w osiąganiu własnych celów”

oraz

- pierwszym w regionie północnej wielkopolski Pedagogicznym Uniwersytecie DRUGIEGO Wieku.

W ramach kursu realizacji projektów dla uczniów obejmiemy opieką tutorską w sumie 55 osób ze szkół z obszaru północnej wielkopolski. Uczestnicy kursu otrzymają wsparcie tutorskie w rozwoju kompetencji miękkich, planowaniu własnej drogi edukacyjno-zawodowej, osiąganiu samodzielności i dojrzałości oraz nawiązywaniu i pogłębianiu relacji społecznych. Wszystkim uczniom biorącym udział w kursie zapewniamy nieodpłatnie udział w zajęciach, transport, ubezpieczenie, poczęstunek oraz po zakończeniu kursu profesjonalnie opracowane C.V.

 Pedagogiczny Uniwersytet Drugiego Wieku to nowatorski, inspirujący i specjalistyczny kurs rozwoju zawodowego dla nauczycieli, pedagogów, edukatorów oraz trenerów (ze szkół lub instytucji okołooświatowych takich jak biblioteki, domy kultury, organizacje pozarządowe, stacje edukacji ekologicznej i/lub przyrodniczej itp. z obszaru północnej wielkopolski). Uczestnicy Pedagogicznego Uniwersytetu DRUGIEGO Wieku nieodpłatnie otrzymają międzysektorowe, profesjonalne wsparcie w realizacji edukacji kompetencyjnej dzieci młodzieży. Wszystkim uczestnikom Pedagogicznego Uniwersytetu Drugiego Wieku zapewniamy nieodpłatnie udział we wszystkich zajęciach i wizytach studyjnych w dwunastu wiodących w regionie i kraju ośrodkach edukacji kompetencyjnej (w tym nieodpłatny transport, noclegi, wyżywienie), poczęstunek kawowy podczas każdej sesji zjazdowej, gratisowy komplet najnowszej literatury fachowej oraz zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego kursu kompetencyjnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rekomendowanego przez Kuratorium Oświaty).

Szczegółowe informacje o kursie i Programie KRUK oraz dokumenty i zasady rekrutacyjne odnajdą Państwo na stronie www.kompetencje.amu.edu.pl

 

logotypy UE i RP