Wycieczki

Prowadzimy terenowe zajęcia edukacyjne:

  • w Rezerwacie „Meteoryt Morasko” (zapoznanie z ciekawostką na skalę europejską – zespołem kraterów pometeorytowych, czterema typami lasów i ich roślinnością, głosami występujących na terenie Rezerwatu ptaków, górą Morasko, biologią nietoperzy oraz innymi ciekawostkami przyrodniczymi),
  • na terenie Społecznej Ostoi Przyrody „Stawy Kiszkowskie”,
  • na terenie ostoi ptaków na stawach w Objezierzu.
Cena – 123 zł za pierwszą godzinę oraz 92 zł za każdą następną. Zajęcia odbywają się w grupach ok. 15-20 osób. Istnieje możliwość równoległego oprowadzania dwu-trzech grup.