NOWOŚCI PRAWNE

Wyniki 1 - 10 z 28

W Polsce obowiązuje zasada, że „z mocy prawa” należy przyjmować, iż gospodarka leśna nie narusza zasad ochrony gatunkowej, a nawet jeśli narusza i szkodzi chronionym gatunkom – patrz punkt pierwszy. Ponieważ jest to niezgodne w prawem UE, Komisja Europejska rozpoczęła wobec Polski...
środa, 14 sierpnia 2019
Dziś skończyły się prowadzone przez Ministerstwo Środowiska publiczne konsultacje projektu dokumentu: Polityka ekologiczna państwa 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. PTOP „Salamandra” przesłała swoje uwagi. Konsultacje trwały od 6 do 30 września. Pod koniec tego...
poniedziałek, 01 października 2018
Od Nowego Roku, jeśli „technologia prac” związanych z gospodarką leśną „uniemożliwia przestrzeganie” zakazów m.in. umyślnego zabijania, okaleczenia czy niszczenia jaj zwierząt z gatunków chronionych, zakazy te nie obowiązują. Ochrona gatunkowa nie będzie też w ogóle...
piątek, 30 grudnia 2016
Ministerstwo Środowiska prowadzi konsultacje publiczne projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i dwóch innych ustaw. Niestety, większość zmian wpisuje się w to, co ostatnio dzieje się w ochronie przyrody w Polsce. Likwidacja ustawowej, ogólnokrajowej ochrony drzew, odebranie wpływu...
piątek, 29 lipca 2016
Minister Środowiska rozpoczął konsultacje projektu nowego rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Poza usunięciem kilku oczywistych błędów w dotychczasowym rozporządzeniu, na które zwracała uwagę „Salamandra” (np. bezsensownej ochrony wszystkich występujących na...
sobota, 30 kwietnia 2016
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadził około tygodniowe konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików. W ramach walki z zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) myśliwi mieliby w 2016 r. dostać ok. 12.6 milionów złotych za...
czwartek, 04 lutego 2016
Ministerstwo Środowiska proponuje wykreślenie z list gatunków chronionych wielu gatunków roślin i grzybów. W zamian, niektóre gatunki zwierząt miałoby być objęte ochroną podwójną – jednoczenie ścisłą i częściową. W drugiej połowie czerwca odbyły się konsultacje społeczne...
czwartek, 10 lipca 2014
Minister Środowiska odłożył decyzję o ewentualnym przywróceniu polowań na łosie do przyszłego roku. Jako powód podano wyniki konsultacji społecznych, podczas których powszechnie podważano wiarygodność danych o liczebności i rozmieszczeniu łosi, na które powoływano się w...
piątek, 04 lipca 2014
Ministerstwo Środowiska rozważa przywrócenie polowań na łosie. Z uzasadnienia projektu tej decyzji widać, że przygotowywali je myśliwi… Na początku czerwca PTOP „Salamandra” dostało do zaopiniowania projekt rozporządzenia przywracającego polowania na łosie. W jego uzasadnieniu...
poniedziałek, 23 czerwca 2014
15 marca 2012 r. nasz kraj przegrał przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejną sprawę dotyczącą niewłaściwych zasad ochrony przyrody. Tym razem Trybunał uznał, że polskie zasady ochrony gatunkowej są sprzeczne z Dyrektywą Siedliskową. Przyznając Komisji Europejskiej...
piątek, 16 marca 2012


Strona 1 z 3


Powered by AlphaContent 4.0.13 © 2005-2020 - All rights reserved