Liczba tygrysów ma się podwoić do 2022 roku

fot. Borys Kala Na I Azjatyckiej Konferencji Mnisterialnej dotyczącej Ochrony Tygrysa, 29 stycznia b.r., rządy krajów Azji wystosowały apel o wznowienie wysiłków mających na celu ochronę tygrysów przed wyginięciem i postanowiły wzmocnić działania na rzecz ochrony ich najważniejszych siedlisk bytowania. Ministrowie i delegacje z 13-tu krajów objętych występowaniem tygrysa (Bangladesz, Bhutan, Kambodża, Chiny, Indonezja, Laos, Malezja, Myanmar, Nepal, ROsja, Tajlandia i Wietnam) zobowiązały się do wdrożenia środków mających na celu podwojenie liczby dzikich tygrysów do 2022 roku.

Deklaracja pokonferencyjna obejmuje zobowiązania walki z kłusownictwem poprzez regularne kontrolowanie siedlisk tych zwierząt a także eliminowania miedzynarodowego handlu okazami (głównie są to skóry i przedmioty wykonane z tygrysów, pseudomedykamenty Tradycyjnej Medycyny Chińskiej). Rządy powyżej wymienionych państw zobowiązały się również do wspierania społeczności zamieszkujących obszary zamieszkałe przez tygrysy w celu zmniejszenia konfliktów. Kraje te zaapelowały także o pomoc zagraniczną, która wsparła by te działania.

Dyrektor Banku Światowego, Robert B. Zoellick powiedział, że bank jest gotowy wesprzeć regionalne projekty i mobilizować inne instytucje finansowe do wspierania działań na rzecz ochrony tygrysów.

Królewski Rząd Tajlandii, będący gospodarzem spotkania, poinformował o planach zwiększenia monitoringu siedlisk tygrysów w Tajlandii. Może to być promykiem nadziei dla tego zagrozonego wymarciem gatunku.

Obecnie na świecie żyje około 3200 tygrysów. Sto lat temu liczba ta wynosiła 100.000...

Anna Grebieniow

Źródło: TRAFFIC


alt