Handel okazami CITES w Internecie - międzynarodowe warsztaty w Warszawie

Stacey W dniach 8-10 czerwca br. PTOP „Salamandra”, wraz z Państwową Radą Ochrony Przyrody (polskim organem Naukowym CITES) oraz CEEweb for Biodiversity, przeprowadziło międzynarodowe warsztaty, których głównym celem była prezentacja i przetestowanie metodyki monitoringu internetowego handlu okazami CITES.

Handel roślinami i zwierzętami z gatunków chronionych przez Konwencję Waszyngtońską (CITES) prowadzony w Internecie to zjawisko, którego skala na przestrzeni ostatnich lat przeżywa dynamiczny rozkwit. Mimo iż Internet, z uwagi na swą specyfikę, jest narzędziem o zasięgu międzynarodowym, przepisy CITES nie regulują transakcji dokonywanych za jego pośrednictwem. Przyczyna jest prozaiczna - Konwencja weszła w życie w 1975 roku, gdy prace nad tworzeniem sieci internetowej były w fazie wstępnych eksperymentów. Nic więc dziwnego, że tekst Konwencji nie odnosi się w ogóle do tego problemu. Tymczasem na zjawisko to już od wielu lat uwagę zwracają różne organizacje przyrodnicze - w tym również „Salamandra”. Nasz pierwszy raport na ten temat, zatytułowany „Ginące gatunki w sieci”, wydany został w 2004 roku. Od tego czasu systematycznie przyglądamy się temu problemowi, wydajemy kolejne raporty, które prezentowane były m.in. podczas kilku ostatnich Konferencji Stron CITES, a także uczestniczymy aktywnie w międzynarodowych dyskusjach na ten temat. Dzięki tym i podobnym działaniom udało się kilka lat temu doprowadzić do przyjęcia przez Konferencję Stron CITES rezolucji, która m.in. rekomenduje wszystkim państwom – stronom Konwencji monitorowanie handlu internetowego chronionymi gatunkami.

W przeprowadzonych w tym miesiącu przez „Salamandrę” warsztatach udział wzięli przedstawiciele 11 państw z Europy Centralnej i Wschodniej: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Serbii, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Były to głównie osoby zajmujące się praktycznym egzekwowaniem przestrzegania przepisów CITES w życie, tj. reprezentujące różnego rodzaju inspekcje ochrony środowiska, ale również przedstawiciele organów zarządzających i naukowych CITES. Dla uczestników przygotowano serię wykładów i ćwiczeń praktycznych w wyszukiwaniu ofert sprzedaży chronionych gatunków i wstępnej ocenie ich legalności. Ponadto, dzięki uprzejmości Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, zorganizowano krótką wycieczką do funkcjonującego tam od niedawna azylu dla gadów z gatunków objętych Konwencją Waszyngtońską.

Borys Kala


Warsztaty zrealizowane były w ramach projektu „Edukacja służb egzekwujących CITES w Polsce”, dofinansowanego przez NFOŚiGW oraz IFAW.

loga NF IFAW1