Handel ptakami w Indonezji

ptaszki w klatkach1 Najnowszy raport międzynarodowej organizacji TRAFFIC "Market for Extinction: An inventory of Jakarta’s bird markets", odsłania kulisy nielegalnego handlu ptakami w Indonezji. Kraj ten wyróżnia się z pomiędzy pozostałych państw azjatyckich m.in. największą liczbą gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem. Autorzy raportu przeprowadzili szczegółową kontrolę trzech ptasich bazarów w Dżakarcie. Wyniki badań wykazały ogromną skalę nielegalnego handlu. Na bazarach, w ciągu zaledwie trzech dni stwierdzono oferowanie sprzedaży ponad 19 tysięcy ptaków należących do 206 gatunków. Co prawda Indonezja dopuszcza obrót ptakami należącymi do gatunków nie objętych ochroną, jednak w kraju tym obowiązuje również zakaz odławiania ptaków z wolności, w tym także tych nie chronionych. Tymczasem większość stwierdzonych na bazarach ptaków należała do gatunków rodzimych dla Indonezji i pochodziła z odłowów.

"To jest przetłaczająca wiadomość dla indonezyjskiej awifauny. Biorąc pod uwagę fakt, iż trzy dniową kontrolą objęto zaledwie trzy bazary w kraju, całościowy wpływ kłusownictwa i handlu na dzikie populacje musi być ogromny." stwierdziła Serene Chng - współautorka raportu.

Z pełną treścią raportu zapoznać się można tutaj:

http://www.traffic.org/species-reports/traffic_species_birds22.pdf

Fot. Rzędy klatek na stoisku przy bazarze Pramuka. © - Kanitha Krishnasamy/TRAFFIC