Słoń od krokodyla różni się...


Na stronie internetowej www.ginacegatunki.pl można znaleźć poruszającą historię opowiedzianą piaskiem, poradnik dla turysty, zdjęcia i relacje z wypraw ambasadora Kampanii - Mateusza Damięckiego - i wiele innych treści dotyczących ochrony gatunków zagrożonych przez handel.

PTOP „Salamandra”, oprócz realizacji własnych projektów, bierze obecnie udział w Kampanii „Ginące Gatunki” – wspierając realizatorów merytorycznie i organizacyjnie. Zapraszamy do odwiedzenia tego nowego źródła informacji o Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) i ochronie gatunków zagrożonych przez międzynarodowy handel, powstającego przy wsparciu naszego Towarzystwa. Strona będzie systematycznie rozbudowywana. Jej autorzy będą wdzięczni za wszelkie uwagi i pomysły, które pomogą ją udoskonalić i uatrakcyjnić.

 cena