Projekty złych zmian w prawie ochrony przyrody

paragrafMinisterstwo Środowiska prowadzi konsultacje publiczne projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i dwóch innych ustaw. Niestety, większość zmian wpisuje się w to, co ostatnio dzieje się w ochronie przyrody w Polsce. Likwidacja ustawowej, ogólnokrajowej ochrony drzew, odebranie wpływu organom ochrony przyrody na to, co Lasy Państwowe robią w otulinach rezerwatów, zezwolenie na prowadzenie np. ćwiczeń wojskowych w parkach narodowych i rezerwatach bez żadnych zezwoleń, a jedynie w zamian za "kompensację", której nie trzeba z nikim uzgadniać, uzależenie możliwości wprowadzenia regionalnej ochrony gatunowej od zgody Ministra, obniżenie wymagań na kierownicze stanowiska w ochronie przyrody, zniesienie kadencyjności członków regionalnych rad ochrony przyrody…

Nie wszystkie zmiany są negatywne. Wśród kilkudziesięciu proponowanych nowych lub skorygowanych przepisów jest także kilka propozycji zasługujących na poparcie. Dotyczy to zarówno drobnych korekt redakcyjnych (poprawa numeracji ustępów), jak i zmian istotniejszych – np. dotyczących CITES. Niestety, zakres oraz sposób wprowadzenia tych oczekiwanych, pozytywnych zmian, pozostawia wiele do życzenia.

Co ciekawe – w odniesieniu do niektórych, kontrowersyjnych propozycji, w ich uzasadnieniu autorzy jako jedyne ich wyjaśnienie napisali, że wprowadza się je, bo „są uzasadnione”… Rzeczywiście – dogłębna analiza i przekonująca argumentacja merytoryczna! Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody jak zwykle przygotowało i przesłało do Ministerstwa szczegółową analizę projektu, odnosząc się do wszystkich przedstawionych propozycji. Poniżej zamieszczamy linki do projektu nowelizacji oraz opinii naszego Towarzystwa.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Nowelizacja-uoop_opinia-Salamandry.pdf)Opinia SalamandryOpinia PTOP Salamandra dot. projektu zmian w przepisach ochrony przyrody418 Kb
Pobierz plik (projekt-nowelizacji.pdf)Ministerialny projektProjekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody i niektórych innych ustaw3609 Kb