Stop dla skór z fok!

Foki - wynik głosowania 5 maja br. Parlament Europejski przegłosował wprowadzenie zakazu przywozu na teren Wspólnoty i komercyjnego obrotu produktami pochodzącymi z fok i uchatek (na zdjęciu wyniki głosowania). Przepis ten jest skierowany przeciwko niehumanitarnym polowaniom na te zwierzęta, prowadzonym przede wszystkim na wodach arktycznych.


Aby europejski zakaz importu i sprzedaży wszedł w życie, musi być jeszcze zatwierdzony przez Radę Europy i opublikowany, co nastąpi zapewne wkrótce. Jest to wielki sukces obrońców przyrody oraz praw zwierząt, którzy od kilku lat zabiegali o taką decyzję. Rząd Kanady zapowiada, że zgłosi skargę na tę decyzję do Światowej Organizacji Handlu.


Andrzej Kepel


Więcej informacji: