Niemal ćwierć miliona podpisów za parkami

9 listopada 2010 r. przedstawiciele Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Oddajcie Parki Narodowi” przekazali Marszałkowi Sejmu podpisy pod projektem ustawy, która ma przywrócić możliwość tworzenia lub powiększania parków narodowych w Polsce, dzięki likwidacji prawa wetowania takich decyzji przez samorządy.

Zgodnie z zasadami, aby Sejm przystąpił do rozpatrywania obywatelskiego projektu ustawy, trzeba w 3 miesiące zebrać 100.000 podpisów popierających go wyborców. Polskim organizacjom przyrodniczym, wśród których jest też „Salamandra”, udało się do dziś zebrać ich około 225.000. Kolejne podpisy wciąż napływają i ostatnia ich partia zostanie przekazana do Kancelarii Sejmu w piątek 12 listopada.

Zarząd PTOP „Salamandra” dziękuje wszystkim członkom, wolontariuszom i sympatykom Towarzystwa, którzy włączyli się w akcję, zbierając pod projektem tysiące podpisów. Dziękujemy też wszystkim organizacjom przyrodniczym współpracującym przy tej akcji. To była wielka przyjemność działać ramię w ramię na rzecz naszego wspólnego celu – skutecznej ochrony polskiej przyrody. Przede wszystkim jednak dziękujemy dziesiątkom, a raczej setkom tysięcy obywateli, który składając podpis dołożyli cenną cegiełkę do budowania społecznego poparcia dla tej inicjatywy.

Teraz wszystko zależy od posłów. Mają trzy miesiące, by zacząć rozpatrywać ten projekt.

Andrzej Kepel