Łosie na razie bezpieczne

klepma Minister Środowiska odłożył decyzję o ewentualnym przywróceniu polowań na łosie do przyszłego roku.

Jako powód podano wyniki konsultacji społecznych, podczas których powszechnie podważano wiarygodność danych o liczebności i rozmieszczeniu łosi, na które powoływano się w uzasadnieniu projektu rozporządzenia o przywróceniu polowań na ten gatunek. Przed ostateczną decyzją w sprawie zniesienia moratorium na odstrzał chcemy raz jeszcze oszacować stan populacji łosia i to najlepszymi dostępnymi metodami. W tym celu zwrócimy się niezależnych ekspertów o pomoc przy przeprowadzeniu tego działania – powiedział Minister Środowiska. Według informacji na stronie Ministerstwa, weryfikacja stanu populacji łosia ma zostać przeprowadzona do końca marca 31 marca 2015 r. i do tego czasu zawieszono prace nad rozporządzeniem.

Fakt, że wyniki konsultacji społecznych zostały potraktowane poważnie i uwzględniono je w procesie decyzyjnym, przyjmujemy jako dobry znak. Trwają prace nad nowymi rozporządzeniami w sprawie ochrony gatunkowej – miejmy nadzieję, że i w tej sprawie nadsyłane opinie będą potraktowane z należytą uwagą.