Zbiórka publiczna - sprawozdanie

Informujemy, że podczas zbiórki publicznej na realizację programu reintrodukcji i ochrony susła moręgowanego w Polsce, prowadzonej na mocy decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr SO-I.5311.8.2012 z dnia 08 lutego 2012 r., Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" zebrało kwotę 5716,04 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset trzydzieści złotych 04/100).

Zbiórka odbyła się w terminie od 15 lutego 2012 r. do 14 lutego 2013 r. w Poznaniu, w formie zbierania pieniędzy do skarbony stacjonarnej na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Całość środków zostanie przeznaczona na realizację Programu "SUSEŁ".

Serdecznie dziękujemy darczyńcom!

Julia Kończak