Generisches ViagraThe main criterion for them is your ability to repay any Payday Loans In Wisconsin, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters.
susel_NEW_NEW.jpg
 

Konkursy przyrodnicze „Salamandry” w roku szkolnym 2011/2012

Wakacje w pełni. Pasjonaci przyrody mają więc dużo czasu na obserwacje naszej rodzimej flory i fauny, a co bardziej dociekliwi – na spokojne przeglądanie przyrodniczych publikacji. Z myślą o nich podajemy już teraz tematy konkursów, które „Salamandra” planuje zorganizować w roku szkolnym 2011/2012.

  • Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Chrząszcze Polski (zagrożone wyginięciem)”. Tematem przewodnim Konkursu będą gatunki chrząszczy wpisane do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt – Bezkręgowce”, dostępnej w internecie pod adresem: http://www.iop.krakow.pl/pckz/default.asp?nazwa=default&je=pl oraz wszystkie gatunki chrząszczy objęte w Polsce ochroną gatunkową.

Dokładne regulaminy i informacje na temat Konkursów zamieszczone zostaną na naszej stronie internetowej na początku września.

Ponadto, w trosce o środowisko, w tym roku szkolnym planujemy zastosować nie papierową, ale mailową formę bezpośredniego zawiadamiania szkół o Konkursach. Na początku września oraz powtórnie – w połowie września, do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego oraz do szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim oraz zachodniopomorskim roześlemy maile z materiałami na temat Konkursów – list, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy. Materiały do etapów szkolnych oraz do etapu okręgowego konkursu dla gimnazjów i szkół podstawowych będziemy już wysyłać pocztą tradycyjną – w formie papierowej.

Już teraz zachęcamy uczniów do udziału w Konkursach. Oprócz satysfakcji z poszerzenia przyrodniczej wiedzy, na laureatów czekają atrakcyjne nagrody – publikacje przyrodnicze oraz sprzęt turystyczny.

alt

Ewa Olejnik