Konferencja z okazji Roku Nietoperza

konferencja-niet Ministerstwo Środowiska zaprasza wszystkich badaczy i zajmujących się ochroną nietoperzy na konferencję, która odbędzie się w Warszawie, w dniach 15-16 listopada 2012 r. Impreza jest organizowana z okazji międzynarodowego Roku Nietoperza.

Rok Nietoperza, ogłoszony przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), Konwencję o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (CMS) oraz Porozumienie o Ochronie Populacji Europejskich Nietoperzy EUROBATS, jest dość nietypowy – trwa bowiem dwa lata (2011-2012). Podobnie niesztampowa jest konferencja organizowana przez Ministerstwo Środowiska z tej okazji.

Nie ma ona tytułu, komitetu naukowego, standardowych zasad zgłaszania wystąpień i ich selekcji, strony internetowej i wielu innych zwykłych atrybutów współczesnych konferencji naukowych. Również kampanię promującą informację o niej można uznać za dość ascetyczną (e-mail do 104 osób ze środowiska chiropterologicznego w Polsce). Jest to jednak cenna okazja nie tylko do spotkania w gronie polskojęzycznych miłośników latających ssaków, ale i do zapoznania się z poglądem na ochronę tej grupy zwierząt, reprezentowanym przez administrację ochrony przyrody w Polsce.

Impreza podzielona jest na dwie sesje rozdzielone między oba dni jej trwania. Pierwszego dnia będzie możliwość zapoznania się z prezentacjami szeroko rozumianej „administracji”, a drugiego – reprezentantów świata nauki i praktyki ochrony przyrody. Poniżej przedstawiamy wstępny program tej konferencji. Lokalizacja: budynek Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, sala numer 324.

Choć termin zgłaszania propozycji prezentacji już minął, wciąż można* zgłosić swoje uczestnictwo, do czego zachęcamy wszystkich chiropterologów, przedstawicieli organów ochrony przyrody oraz miłośników nietoperzy nie kwalifikujących się do żadnej z tych grup. Warto zaznaczyć, że dzięki wsparciu NFOŚiGW udział w konferencji jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają obiady na koszt Ministerstwa (organizator nie zwraca kosztów podróży i noclegu). Zgłoszenia należy przesyłać do pani Moniki Lesz ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Nie ma żadnego formularza zgłoszeniowego – wystarczy zwykły e-mail. Liczba miejsc jest ograniczona, więc nie ma co zwlekać…

Do zobaczenia w Warszawie!

 


* UWAGA: Powyższa informacja o możliwości zgłaszania się jest już nieaktualna.
Dziś (18 października) otrzymaliśmy informację od organizatorów z Ministerstwa Środowiska, że w ciągu ostatnich 2 dni na konferencję zgłosiło się kilkudziesięciu uczestników i wszystkie miejsca zostały już zarezerwowane.

Na pocieszenie - wg nieoficjalnych informacji, w marcu, w Krynicy Zdrój, odbędzie się kolejna Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna organizowana przez PTPP „pro Natura”.


 

Wstępny program konferencji

15 listopada 2012 r. – wystąpienia przedstawicieli administracji

     9:30–10:00 – rejestracja uczestników

10:00–10:10 – Powitanie ze strony przedstawiciela Ministerstwa Środowiska

10:10–10:30 – Prezentacja działań Polski w ramach Porozumienia EUROBATS (Monika Lesz - Ministerstwo Środowiska, Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody)

10:30–11:00 – Działania w ramach GDOŚ i RDOŚ-ów na rzecz ochrony nietoperzy (Andrzej Langowski – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Departament Obszarów Natura 2000)

11:00–11:30 – Zasady pozyskiwania środków na projekty dot. ochrony  przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem nietoperzy (Marta Wronka - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Departament Ochrony Przyrody)

     11:30–11:45 – kawa/herbata

11:45–12:15 – Państwowy Monitoring Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem nietoperzy (Dorota Radziwiłł – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; Mateusz Ciechanowski – Uniwersytet Gdański i PTOP „Salamandra")

12:15–12:45 – Najlepsze praktyki w zakresie ochrony nietoperzy w Polsce (Anna Błocka, Łukasz Porębski - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych)

     12:45–13:30 – obiad

13:30–14:00 – Działania na rzecz ochrony nietoperzy podejmowane przez Lasy Państwowe (Małgorzata Czyżewska – Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych)

14:00–15:00 – Dyskusja i podsumowanie

     15:00 – 15:25 – kawa/herbata

16 listopada 2012 r. – wystąpienia przedstawicieli jednostek naukowych i organizacji
                                         pozarządowych

10:00–10:30 – Funkcjonowanie populacji nocka wąsatka Myotis mystacinus w Karpatach Zachodnich (Korneliusz Kurek – Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii)

10:30–11:00 – Ochrona nietoperzy w ramach specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – problemy, szanse i wyzwania (Robert W. Mysłajek – Stowarzyszenie dla Natury „Wilk")

11:00–11:30 – Śmiertelność nietoperzy na farmach wiatrowych w Polsce (Tomasz Gottfried - Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura")

     11:30–11:45 – kawa/herbata

11:45–12:15 Preferencje siedliskowe mopka Barbastella barbastellus w okresie rozrodu w odniesieniu do metodyki monitoringu gatunku (Iwona Gottfried – Uniwersytet Wrocławski, Zakład Ekologii Behawioralnej)

12:15–12:45 – System inwentaryzacji i monitoringu nietoperzy na terenach chronionych na podstawie odłowów sieciami (parki narodowy, rezerwaty) (Kseniia Kravchenko – Uniwersytet Wrocławski, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii)

     12:45–13:30 – obiad

13:30–14:00 – Reakcja kolonii rozrodczej mroczków późnych Eptesicus serotinus na oświetlenie wylotu z kryjówki (Elżbieta Fuszara, Maciej Fuszara – Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Ekologicznych)

14:00–15:00 – Dyskusja i podsumowanie

     15:00–15:25 – kawa/herbata