Czeskie chomiki przyjechały do Polski

Andrzejchomik-800 Gmina Jaworzno walczy o zachowanie występującej tam populacji chomika europejskiego - chronionego gatunku gryzonia, którego liczebność drastycznie spada nie tylko w Polsce, ale praktycznie w całej Europie. Na początku maja specjaliści z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza odłowili grupę 8 chomików z Czech. Zwierzęta będą teraz rozmnażane w hodowli, aby ich młode zasiliły Jaworznickie pola.

Uratowaniu populacji chomika europejskiego przed wymarciem na terenie gminy Jaworzno ma służyć powołany w tym celu użytek ekologiczny „Chomik europejski w Jaworznie”. Jednak sam teren, to za mało. Jaworznicka populacja chomików, nie dość że izolowana od innych obszarów, gdzie jeszcze można spotkać te barwne ssaki, jest bardzo nieliczna i zbyt jednorodna genetycznie. Powoduje to mniejszą odporność zwierząt na choroby, zmiany klimatu i środowiska. Dlatego od zeszłego roku podejmowane są działania, które mają wzmocnić tę populację. Rok temu dokonano pierwszego przesiedlenia zwierząt – przeniesiono do Jaworzna kilkanaście chomików z zabudowywanych stanowisk na Górnym Śląsku. W tym roku, po nowych „osadników” wybrano się aż do Czech. Badania genetyczne przeprowadzone przez naukowców wykazały, że chomiki czeskie należą do tej samej linii, co chomiki z Jaworzna. Oznacza to, że stosunkowo do niedawna tworzyły jedną, dużą populację, a bariery, które ją podzieliły, pojawiły w ostatnich czasach (stworzone przez człowieka).

W ubiegłym tygodniu w Czechach odłowiono 5 samic i 3 samce. Zwierzęta te na razie nie wrócą na wolność. Przez kilka miesięcy będą hodowane w warunkach kontrolowanych. – Chcemy je rozmnożyć i dopiero odchowane, samodzielne młode wypuścimy na wolność – mówi dr Andrzej Kepel z PTOP „Salamandra”. – Przeżywalność młodych w naturze jest bardzo mała, dlatego robimy tak, aby zwiększyć ich szanse na przetrwanie i skojarzenie się w przyszłym roku z chomikami jaworznickimi – podkreśla. „Salamandra” realizuje to przedsięwzięcie na zamówienie Miasta Jaworzna, które otrzymało na ten cel wsparcie w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nasze Towarzystwo ma doświadczenia w podobnych działaniach. Przywróciliśmy już polskiej przyrodzie susła moręgowanego, który od ok 10 lat hodowany jest w Zoo w Poznaniu i co roku część tych zwierząt zasila lub daje początek nowym stanowiskom tego ssaka w Polsce. Skutecznie przywracamy też na różnych stanowiskach w Polsce Zachodniej nadrzewnego gryzonia – popielicę.