Odszedł Przemysław Czajkowski


P-Czajkowski2 Dziś rano, po kilkuletniej walce z chorobą, zmarł Przemysław Czajkowski. Polskim przyrodnikom i obrońcom przyrody znany był przede wszystkim jako wieloletni Koordynator Krajowy UNDP GEF/SGP – funduszu, dzięki któremu wiele organizacji ekologicznych, ale także parków narodowych i innych jednostek, realizowało pierwsze przedsięwzięcia.

Człowiek instytucja. Od ponad 30 lat całym sercem oddany sprawie ochrony przyrody i środowiska, a także rozwojowi krajowych pozarządowych organizacji ekologicznych. Dzięki niemu polski Program Małych Dotacji Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska UNDP był jedyny w swoim rodzaju. Potwierdzą to wszyscy, którzy byli zaangażowani w realizację ponad 370 wspieranych przez niego w przedsięwzięć. Liczyła się misja – środki miały przyczynić się do realnej ochrony walorów, a jednocześnie promować rozwój i współpracę organizacji i instytucji. Ostatnio m.in. koordynował Białowieski Programu Rozwoju. Nie bez powodu Przemo został wybrany Człowiekiem Roku 2006 Polskiej Ekologii i jako pierwszy w roku 2011 otrzymał statuetkę Krzewiciela Bioróżnorodności. Wszyscy szanowali go za wiedzę, życzliwość, wyrozumiałość, umiejętność współpracy i bezgraniczne zaangażowanie.

Rodzinie i przyjaciołom Przema składamy wyrazy głębokiego współczucia. Pozostanie na zawsze w sercach i wdzięcznej pamięci wszystkich polskich przyrodników, którzy kiedykolwiek mieli z nim do czynienia.


Pogrzeb odbędzie się w Warszawie 15 maja (środa) na Cmentarzu Północnym (Wolka Weglowa) – ul. Wojcickiego. Uroczystość rozpocznie się mszą św. o godz. 13 w sali A Domu Przedpogrzebowego (w głębi cmentarza, na wprost bramy głównej).

Przekazujemy prośbę żony o nieprzynoszenie wieńców i dużych wiązanek – wolą Przema byłoby, by ewentualne środki planowane na ten cel zostały przekazane jednej z fundacji prowadzących rejestry dawców szpiku kostnego, hospicjum onkologiczne lub na jakąś ważną inicjatywę przyrodniczą.