Podręcznik ochrony wodniczki

wodniczka By chronić zagrożone gatunki powinniśmy wiedzieć jak najwięcej o ich potrzebach, w tym wymaganiach siedliskowych. Wodniczka doczekała się takiego kompendium wiedzy. Mamy nadzieję, że pomoże to zachować ten bardzo rzadki gatunek ptaka.

Wodniczka jest jednym z najrzadszych ptaków Europy i jednym z niewielu gatunków endemicznych dla jej kontynentalnej części. Ptak ten jest zagrożony w skali światowej, a jej najważniejsze lęgowiska znajdują się w trzech krajach – Polsce, Białorusi oraz na Ukrainie. Wodniczka jest sztandarowym ptakiem związanym z turzycowymi torfowiskami, występującymi głównie w rozległych dolinach rzecznych. Jej ochrona przyczynia się do zachowania szeregu gatunków ptaków i innych grup zwierząt związanych z siedliskami podmokłymi, a także cennych siedlisk przyrodniczych.

Opublikowany właśnie The Aquatic Warbler Conservation Handbook zawiera szczegółowe informacje o wodniczce, w tym o jej liczebności i rozmieszczeniu, wymaganiach siedliskowych w okresie lęgowym, wędrówkowym i podczas zimowania. Prezentuje zagrożenia oraz szeregu innych informacji dotyczących jej biologii i ekologii. Najwięcej miejsca poświęcono jednak siedliskom wodniczki, w tym przede wszystkim temu, jak je skutecznie chronić i odtwarzać. Przedstawiono szereg konkretnych, przykładów ochrony siedlisk wodniczki zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Książka ta jest obecnie najlepszym i najobszerniejszym zbiorem doświadczeń i praktycznych informacji dotyczący ochrony i kształtowania siedlisk tego gatunku.

Podręcznik został wydany m.in. dzięki wsparciu Förderverein Naturschutz im Peenetal e.V. oraz z funduszy UE w ramach programu LIFE, w tym z projektu koordynowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – organizację mającą wieloletnie doświadczenie w ochronie siedlisk wodniczki. Powinna to być obowiązkowa lektura dla działaczy zajmujących się ochroną przyrody oraz dla decydentów, w tym np. dla pracowników organów ochrony przyrody, PGW Wody Polskie oraz samorządowców. Można ją jednak polecić także każdemu, komu bliska jest ochrona ptaków i szerzej – terenów podmokłych.

Przemysław Wylegała


Darmową, elektroniczna wersję książki można ściągnąć klikając TUTAJ