FOTO-EKO 2017 - zapraszamy do udziału!

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zaprasza do udziału w  Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2017.

alt

Konkurs organizowany jest rokrocznie od 25 lat. Z kilkudziesięciu najlepszych prac nadsyłanych na konkurs powstaje wystawa pokonkursowa, która udostępniana jest głównie szkołom z województwa wielkopolskiego. Wystawa ma charakter edukacyjny, zapoznaje z rodzimymi gatunkami roślin i zwierząt oraz pięknem polskich krajobrazów. Rokrocznie „Salamandra” otrzymuje od nauczycieli informacje o niezwykle pozytywnym odbiorze wystaw pokonkursowych FOTO-EKO przez uczniów. Ich reakcje świadczą o osiąganiu głównego celu prezentacji wystawy w szkołach – uwrażliwieniu na przyrodę.

W tym roku po raz drugi prace konkursowe przyjmowane są poprzez serwis foto-kurier.pl.

Nagrody:
- W Konkursie nagradzane są trzy najlepsze prace, którym jury przydziela pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Przyznawane są ponadto wyróżnienia. Jury może wyróżnić dowolną liczbę prac. W szczególnych przypadkach jury może zdecydować o innej liczbie lub odmiennym rozdziale miejsc i nagród w Konkursie.
- Laureaci I, II i III miejsca sami dokonują wyboru nagród w ramach określonych przez PTOP „Salamandra” kwot (I miejsce – 700 zł, II miejsce – 650 zł, III miejsce – 600 zł), w sposób, który zostanie opisany w liście przesłanym do laureatów wraz z informacją o wynikach Konkursu. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają nagrody niespodzianki (m.in. publikacje przyrodnicze).

Poniżej przedstawiamy regulamin Konkursu.

REGULAMIN FOTO-EKO 2017

1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” z siedzibą w Poznaniu, ul. Stolarska 7/3.

2. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz rozwijanie i kształtowanie przyjaznych naturze postaw.

3. Przedmiotem Konkursu są zdjęcia przedstawiające przyrodę Polski (rośliny, zwierzęta lub ciekawe przyrodniczo miejsca). Prosimy o nie zgłaszanie do Konkursu zdjęć przedstawiających zwierzęta domowe czy też zwierzęta sfotografowane w ZOO.

4. Prace na Konkurs należy zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej: 

http://www.foto-kurier.pl/uzytkownik/twoje_zdjecia.html

Przed wgraniem zdjęcia należy zarejestrować się w serwisie. Przy rejestracji konieczne jest podanie imienia i nazwiska.  

5. W Konkursie biorą udział wyłącznie prace kolorowe.

6. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace. Każde zdjęcie rozpatrywane będzie osobno. W przypadku zgłoszenia większej liczby prac, żadna z fotografii zgłoszonych przez autora tych prac nie będzie rozpatrywana w Konkursie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia  fotografii, co do których zachodzi podejrzenie, iż zostały wykonane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) lub Kodeksu etycznego fotografii przyrodniczej ZPFP, dostępnego na stronie:

http://www.zpfp.pl/o-zpfp/kodeks-etyczny

8. Dłuższy bok zdjęcia konkursowego nie może mieć mniej niż 3000 pikseli, jednak plik wgrywany do serwisu foto-kurier.pl nie może mieć więcej niż 2 MB. Organizator FOTO-EKO, po rozwiązaniu Konkursu, poprosi autorów zdjęć nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych na wystawę o przesłanie prac w oryginalnym rozmiarze.

9. Niedopuszczalne jest dodawanie jakichkolwiek elementów w zdjęciu, w tym – napisów (np. nazwiska autora). Prosimy także o nie zgłaszanie do Konkursu zdjęć z widoczną datą.

10. Autor odpowiada za jakość (w tym rozdzielczość, stopień kompresji i inne parametry techniczne) przesłanych zdjęć. Wady plików będą wpływały na ocenę pracy.

11. Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca zdjęcia jest autorem/autorką załączonych prac oraz posiada pełne prawa autorskie.

12. Nagrody.
- W Konkursie nagradzane są trzy najlepsze prace, którym jury przydziela pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Przyznawane są ponadto wyróżnienia. Jury może wyróżnić dowolną liczbę prac. W szczególnych przypadkach jury może zdecydować o innej liczbie lub odmiennym rozdziale miejsc i nagród w Konkursie.
- Laureaci I, II i III miejsca sami dokonują wyboru nagród w ramach określonych przez PTOP „Salamandra” kwot (I miejsce – 700 zł, II miejsce – 650 zł, III miejsce – 600 zł), w sposób, który zostanie opisany w liście przesłanym do laureatów wraz z informacją o wynikach Konkursu. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają nagrody niespodzianki (m.in. publikacje przyrodnicze).

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji zgłoszonych do Konkursu prac na wystawach związanych z Konkursem oraz do ich wielokrotnej nieodpłatnej publikacji (drukiem oraz w Internecie) we wszystkich materiałach związanych z Konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora i oryginalnego tytułu pracy oraz - w przypadku prac nagrodzonych - miejsca, które zajęła w Konkursie (dotyczy to także prawa udzielania licencji innym podmiotom, publikującym informacje o Konkursie).

14. W przypadku wykorzystania prac nadesłanych na Konkurs w drukowanych publikacjach wydawanych przez PTOP „Salamandra”, autorowi przysługuje jeden bezpłatny egzemplarz autorski.

15. Wszelkie informacje lub egzemplarze autorskie wysłane za pomocą e-maila lub Poczty Polskiej pod jeden z adresów podanych przez autora uznaje się za skutecznie przekazane.

16. Z kilkudziesięciu najciekawszych prac utworzona zostanie wystawa pokonkursowa. Będzie ona udostępniana głównie szkołom z województwa wielkopolskiego.

17. Terminarz Konkursu:

- zgłaszanie prac – do 20 sierpnia 2017 r.

- opublikowanie informacji o wynikach Konkursu – do 15 września 2017 r.

- utworzenie wystawy – do 10 października 2017 r.

18. Wyniki Konkursu oraz nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej PTOP „Salamandra”:

http://www.salamandra.org.pl

Patronat medialny nad Konkursem sprawuje Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” oraz Foto-Kurier.

 Magazyn logo czarne male

Logo www black copy male

Sponsorzy FOTO-EKO 2017 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Blachotrapez Sp. z o.o., EACTIVE, TeamSolution Agencja Interaktywna, Lasy Państwowe.

 

WFOSiGW-Poznan male 2

eactive logo-bez-hashtagu male

teamsolution male

 

blachotrapez logotype new male

logo Lasow Panstwowych male
 

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu Konkursu prosimy o kontakt – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 61/662-86-06.

Ewa Olejnik