Jakie dokumenty nie są wystarczające jako poświadczenie legalnego pochodzenia?

     Nie kwalifikują się zazwyczaj do tego celu faktury, rachunki czy umowy kupna-sprzedaży (poza bardzo wyjątkowymi przypadkami – np. świadczącymi o pochodzeniu sprzed objęcia danego gatunku ochroną). W odniesieniu do gatunków z Aneksów A i B nie jest nim także sam wypis z rejestru starosty, gdyż do oceny legalności wejścia w posiadanie zwierzęcia potrzebne są także informacje dotyczące pochodzenia okazu i prawnej formy zmiany posiadacza (zwierzęta zarejestrowane na podstawie tzw. „oświadczenia woli”, czyli przepisów przejściowych, nie mogą zwykle stanowić przedmiotu handlu). Dokumentem takim najczęściej nie może być także oświadczenie zgłaszającego, że np. zwierzę znalazł.
 

ZOBACZ SPOT!