Dzień Mokradeł

alt Dziś mija 41 rocznica podpisania Konwencji Ramsarskiej. Każdego roku w rocznicę jej podpisania obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł.

2 lutego 1971 r. w miejscowości Ramsar w Iranie, nad brzegiem Morza Kaspijskiego, podpisano Konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Do tej pory przystąpiło do niej 160 krajów (Polska zrobiła to w 1978 roku). Jej głównym celem jest utrzymanie w niepogorszonym stanie obszarów wodnych i podmokłych, stanowiących szczególnie cenne, stałe lub przejściowe siedliska ptaków. Obecnie ochroną na podstawie tej Konwencji objęte są 1994 obszary, z tego w Polsce 13.

Z okazji Światowego Dnia Mokradeł warto przypomnieć, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” od założenia realizuje liczne przedsięwzięcia związane ze środowiskiem wodno-błotnym. Pierwszym z nich było zinwentaryzowanie walorów przyrodniczych i na tej podstawie zaprojektowanie ścieżek dydaktycznych w Rezerwacie Meteoryt Morasko. Tym ciekawym miejscem, leżącym w granicach administracyjnych Poznania, zajmujemy się do dziś. Prowadziliśmy też szereg projektów dotyczących siedlisk ptaków wodno-błotnych, np. na Stawach Kiszkowskich, rezerwacie Wyspy na jeziorze Bytyńskim, na stawach rybnych w Objezierzu, w okolicach Jeziora Zgierzynieckiego itd. Nasze Koło Nadnoteckie prowadzi też wiele działań związanych z ochroną walorów doliny Noteci, w tym też związanych z terenami zalewowymi i wilgotnymi.

alt

Kilka tygodni temu podpisaliśmy umowę o dofinansowanie nowego projektu: „Reintrodukcja mieczyka błotnego w Wielkopolsce – etap I”. Dotyczy ona ginącego gatunku rośliny, która jest charakterystyczna dla zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych. W najbliższym czasie planowanych jest wiele działań w tym projekcie, o których będziemy informować na bieżąco.

Radosław Dzięciołowski


alt