Jak pomagać

Co zrobić gdy…

…młody bocian wypadnie z gniazda? Wyrzucanie przez dorosłe ptaki swoich młodych jest dość często spotykane. Rodzice usuwają z gniazda młodego, który jest najmniejszy, mało żywotny czy nienaturalnie się zachowuje i rozwija. Uwarunkowane jest to również dostępnością pokarmu. Umieszczanie takiego bociana z powrotem w gnieździe najczęściej kończy się ponownym jego wyrzuceniem. Odchowanie młodego bociana jest trudnym zadaniem, dlatego w takim przypadku należy poprosić o pomoc specjalistę (np. lekarza weterynarii, ogród zoologiczny), a o całym zdarzeniu koniecznie poinformować Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Plastikowe sznurki stanowią zagrożenie szczególnie dla młodych bocianów. Fot. Mariusz Pomaski, www.pomaski.pl …bocian zaplącze się w gnieździe w plastikowe sznurki? Dużym problemem są pozostawione na polach i łąkach plastikowe sznurki do snopowiązałek. Są one wykorzystywane przy budowie gniazd, jednak stanowią ogromne niebezpieczeństwo dla ptaków. Wpijają się w skórę nóg (szczególnie młodych ptaków), ranią ją i uniemożliwiają dopływ krwi do kończyny. Bociany często zaplątują się w nie, co może doprowadzić do obrzęków kończyn, zakażenia, a niekiedy kończy się poważnym okaleczeniem lub nawet śmiercią bocianów. W przypadku stwierdzenia zaplątania się ptaków w znajdujące się w gnieździe plastikowe sznurki należy zgłosić się o pomoc np. do strażaków lub urzędu gminy. Musimy pamiętać, że w przypadku gniazd umiejscowionych na słupach energetycznych, należy o zdarzeniu w pierwszej kolejności poinformować pracowników służb energetycznych. Sznurki należy delikatnie zdjąć z kończyn ptaków, a w przypadku nie stwierdzenia widocznych obrażeń, ptaki pozostawić w gnieździe. Pamiętajmy, aby zawsze zbierać zauważone na polach i łąkach plastikowe sznurki. Stanowią one zagrożenie nie tylko dla bocianów, ale są również wykorzystywane jako materiał do budowy gniazd przez inne gatunki ptaków.

…gniazdo znajdujące się na drzewie zarasta gałęziami. Wiele bocianich gniazd położonych na drzewach jest po latach użytkowania opuszczanych. Powodem tego są rozrastające się gałęzie i konary, które uniemożliwiają ptakom swobodny dolot. Dlatego po sezonie lęgowym należy przyciąć wszystkie gałęzie utrudniające ptakom użytkowanie gniazda. Tego typu prace trzeba przeprowadzić (zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku w sprawie dziko występujących zwierząt objętych ochroną) między 16 października a 28 lutego.