FOTO-EKO

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” od początku istnienia  organizuje co roku Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO.
W konkursie każdorazowo bierze udział ok. tysiąca zdjęć nadsyłanych przez osoby zafascynowane naszą rodzimą przyrodą. Wiele fotografii zachwyca pięknem, trafnością kompozycji, bawi, uczy...

Z kilkudziesięciu najlepszych prac nadesłanych na konkurs tworzymy wystawę pokonkursową, która udostępniana jest zainteresowanym instytucjom – głównie szkołom. Wystawa ma nie tylko charakter artystyczny, ale również edukacyjny, zapoznaje bowiem z różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz z polskim krajobrazem.

Zapraszamy do udziału w bieżącej edycji FOTO-EKO!

Instytucje zainteresowane wypożyczeniem wystawy prosimy o kontakt.