O programie "SUSEŁ"

NASZ CEL

susełki Program "Suseł" jest przedsięwzięciem, którego głównym celem jest doprowadzenie do odbudowy samoodtwarzającej się populacji susła moręgowanego w granicach naszego kraju. Program stworzony został przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" przy udziale Stowarzyszenia Ochrony Przyrody BIOS i Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, a także pracowników uniwersytetów z Poznania i Opola.

JAK POMÓC?

odłowy susłów Aby pomóc nam w przywracaniu susłów moręgowanych polskiej przyrodzie wcale nie musisz wychodzić z domu! Wystarczy kupić w naszym sklepiku koszulkę lub nalepkę z logo programu albo przekazać na nasze konto dowolną kwotę z dopiskiem "Program SUSEŁ". Za te pieniądze prowadzimy działania ochronne na rzecz ratowania susła w Polsce. Dzięki posiadanemu przez nasze Towarzystwo statusowi organizacji pożytku publicznego, możesz również przekazać nam darowiznę w postaci 1% Twojego rocznego podatku i odliczyć ją od kwoty należnej urzędowi skarbowemu. Projekt “Ochrona susła moręgowanego (Spermophilus citellus) na północnozachodniej granicy jego zasięgu” (LIFE19 NAT/SK/001069)

Lufe-susel-100-gif

Dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE.

life-natura

NFOSiGW-300