O projekcie

Odbudowa stanu populacji zagrożonych gatunków drzew na terenie gminy Kiszkowo

 

Lokalizacja inicjatywy: gmina Kiszkowo

 

Z powodu różnego rodzaju chorób cierpi coraz więcej gatunków drzew. Należą do nich szczególnie wiązy chorujące na holenderską chorobę wiązów czy jesiony chorujące na zamieranie pędów. Do gatunków zanikających w krajobrazie rolniczym Wielkopolski należy także klon polny. Na terenie gminy Kiszkowo znane są jedynie dwa stanowiska tego gatunku, łącznie zaledwie kilkanaście osobników.

 

W ramach inicjatywy zaplanowano posadzenie 400 drzew (wiąz, jesion, klon polny) w pasie drogi gminnej w miejscowości Turostowo. Wykonane nasadzenie będzie stanowiło uzupełnienie już istniejącej alei w wieku około 80–100 lat, w skład której wchodzą jesiony, graby, jawory i dzikie grusze. Wykonane nasadzenie będzie dwustronne na odcinku około 2,3 km. W ramach działania zaplanowano również postawienie tablicy edukacyjnej, na której znalazłyby się informacje o projekcie oraz o roli zadrzewień w krajobrazie rolniczym. Tablica postawiona zostanie w miejscowości Turostowo na początku drogi, gdzie będzie wykonywane zadrzewienie. Droga jest własnością gminy Kiszkowo. W planowanym miejscu stoi już tablica informacyjna o Paku Krajobrazowym Puszcza Zielonka.

 

Inicjatywy obywatelskie

Drzewa - Kiszkowo