O projekcie

Hotele dla pszczół

Lokalizacja inicjatywy gminy: Czarnków, Trzcianka

Ludzie żyją w przekonaniu, że wszystkie owady zapylające są niebezpieczne dla ludzi, ponieważ mogą użądlić. Zwykle wiąże się to z przypadkami użądleń przez pszczołę miodną, osy czy szerszenie. Stąd też powstał pewien mit, że obecność owadów zapylających w pobliżu człowieka jest problemem. Tymczasem nawet kilkutysięczna kolonia pszczół samotnic nie stanowi zagrożenia dla człowieka. W mediach coraz częściej słyszy się o wytruciu pszczół, i o ile pszczoła miodna w pasiekach może zostać uratowana, to o innych owadach zapylających, bardzo pożytecznych, nie mówi się wcale. One również padają ofiarą szkodliwych oprysków.

Planowana inicjatywa zakłada przełamanie mitu niebezpiecznych dla ludzi owadów zapylających przez podjęcie działań praktycznych i edukacyjnych.

Projekt zakłada przygotowanie 20 instalacji obejmujących schronienia dla owadów zapylających innych niż pszczoła miodna i ich montaż, głównie na obszarze wiejskim i na obrzeżach miasta (np. w ogrodach, sadach, przy gospodarstwach, w krajobrazie rolniczym).  Pojedyncza instalacja obejmuje budowę tzw. pułapek gniazdowych różnego typu, ułożonych na różnych poziomach, zabezpieczonych przed deszczem prostym dachem oraz siatką o odpowiedniej wielkości oczka, która zapewni ochronę przed drapieżnikami (np. sikorami). Przy budowie instalacji wykorzystane zostaną materiały takie jak: drewno (suche, najlepiej drzew liściastych), suche pędy: trzciny, rdestowca, dzikiego bzu, słoma, kora, glina, szyszki, cegła dziurawka, dachówka. Wysokość jednej instalacji z półkami będzie wynosiła ok. 2 m, a długość podstawy nie będzie mniejsza niż 1 m.

Projekt ma na celu stworzenie nowych możliwości przetrwania populacji dzikich pszczół w środowisku antropogenicznym. Instalacja, przez zróżnicowanie parametrów pułapek gniazdowych, dedykowana jest dla wielu gatunków pożytecznych owadów. Projekt dotyczy tych, u których nie ma zachowań społecznych, co przekłada się na brak aktywnej obrony gniazd (np. rodzaje Osmia, Hylaeus, Megachile).  Dzięki temu taka instalacja nie stanowi zagrożenia dla ludzi. W gminie Czarnków (w rejonie miejsc, w których powstanie największa liczba instalacji) ustawione zostaną dwie tablice edukacyjne dotyczące owadów występujących w otoczeniu człowieka, ich znaczenia i ochrony.

 

Inicjatywy obywatelskie

Pszczele hotele - Trzcianka