O projekcie

TERENOWY PUNKT EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

Lokalizacja inicjatywy (gmina/gminy): Czarnków

Projekt zakłada remont i rozbudowę położonego w dolinie Noteci Terenowego Punktu Edukacji Przyrodniczej (koło stopnia piętrzącego na Noteci – Lipica, w obrębie miejscowości Romanowo Górne, gmina Czarnków). Teren został nieodpłatnie udostępniony przez rolnika (działka nr 391) na cele prowadzenia edukacji przyrodniczej. Ustawiona tu ponad 10 lat temu wiata nie spełnia swojej roli i grozi zawaleniem, stąd niezbędne jest ustawienie nowej – wraz ze stołem i ławami. Konieczna jest również wymiana ławek i ustawienie ich wokół wyznaczonego i przygotowanego miejsca na ognisko. Punkt jest ogólnodostępny, jednak ze względu na liczne akty wandalizmu, korzystanie z niego może odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu koordynatorowi. W dolinie Noteci brakuje zagospodarowanych miejsc, w których możliwy jest wypoczynek, a obszar ten ze względu na wysokie walory przyrodnicze jest chętnie odwiedzany nie tylko przez okolicznych mieszkańców, ale także miłośników przyrody z całej Polski.

Z Terenowego Punktu Edukacji Przyrodniczej, dzięki dogodnej lokalizacji, będą korzystać grupy przyrodnicze i turystyczne, okoliczne placówki (szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe itp.) oraz rodziny z dziećmi. Prowadzona będzie tu edukacja przyrodnicza, odbywać się będą zajęcia przyrodnicze podnoszące wiedzę, szczególnie najmłodszych mieszkańców nadnoteckich miejscowości.

W miejscu, w którym znajduje się punkt wyznaczone zostały dwa obszary Natura 2000 – Nadnoteckie Łęgi (ptasi) i Dolina Noteci (siedliskowy). Tereny te zaliczane są do najcenniejszych obszarów przyrodniczych w zachodniej Polsce. Stwierdzono tu m.in. gniazdowanie ok. 150 gatunków ptaków, wśród których warto wymienić: kulika wielkiego, rycyka, podróżniczka, derkacza, remiza i bąka. Teren ten jest również ważną ostoją bociana białego.

Nie rezygnując ze standardowych działań zmierzających do wyłonienia wykonawcy zgodnie z zasadami konkurencji, liczymy na to, że zaangażują się osoby i firmy lokalne w to przedsięwzięcie. Stworzone miejsce przede wszystkim ma służyć społecznościom lokalnym. Inicjatywa dotyczy głównie zorganizowania miejsca, ale skutki społeczne, związane ze spotykaniem się w tym miejscu i wspólnym obserwowaniem przyrody ma ogromne znaczenie dla społeczności lokalnych oddalonych od wielkich aglomeracji. Takie miejsce przyciąga również odbiorców z innych miejsc, co może się przełożyć na zwiększenie atrakcyjności terenu i przyciąganie dodatkowych turystów. Możliwość wygenerowana istnieniem takiego miejsca będzie miała znaczenie dla miłośników przyrody, którzy będą mieli gdzie przygotowywać i realizować różne inicjatywy edukacyjno-proprzyrodnicze (często wolontarystycznie).

 

Inicjatywy obywatelskie

Punkt edukacji - Lipica