O projekcie

CHROŃMY WIERZBY Z GŁOWĄ

Lokalizacja inicjatywy: gmina Trzcianka

Aleje wierzb głowiastych są coraz rzadziej spotykanym elementem polskiego krajobrazu rolniczego. Niegdyś sadzone były wzdłuż dróg i na miedzach. Dlatego niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na ten problem i promowanie znaczenia alei. Wierzby muszą być jednak co kilka lat ogławiane (odpowiednio przycinane na stałej wysokości), co prowadzi do tworzenia się charakterystycznej głowy – zgrubienia bogatego w dziuple i zakamarki. W ich wnętrzach swoje gniazda zakładają ptaki (w tym np. dudek i pójdźka), a odpowiednie siedliska znajdują tam również m.in. owady. Brak regularnego ogławiania prowadzi do wyłamywania kruchych konarów wierzb, rozłamywania drzew, a w efekcie do ich obumierania.

Ogłowionych zostanie 12 wierzb, wykonane zostaną nasadzenia co najmniej 20 nowych drzew (z pozyskanych podczas ogławiania konarów – tzw. żywokołów). Ustawiona zostanie tablica prezentująca znaczenie alei wierzbowych, zorganizowane zostaną warsztaty dla społeczności lokalnych, których treścią będzie prezentacja tradycyjnego wykorzystania materiału plecionkarskiego, jakim są pędy wierzby. Warsztaty poprowadzi mistrz plecionkarz-koszykarz specjalizujący się w prowadzeniu warsztatów, m.in. obejmujących terapię zajęciową. Adresatem projektu będzie społeczność lokalna rekrutująca się z zorganizowanych grup (np. Koło Gospodyń Wiejskich, Lokalna Grupa Działania).

 

 

Inicjatywy obywatelskie

Wierzby - Trzcianka