O projekcie

Ochrona zimowiska nietoperzy w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Lokalizacja inicjatywy: Gmina Gdynia (miasto na prawach powiatu)

Na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego znane są jedynie cztery zimowiska nietoperzy – jednym z nich (drugim co do wielkości) jest wytypowana do projektu, murowana piwnica wolnostojąca, pozostała po osadzie leśnej Krykulec. Zimowisko, w którym stwierdzano nocki rude Myotis daubentonii, nocki Natterera Myotis nattereri i gacki brunatne Plecotus auritus (łącznie od 9 do 20 osobników), było kontrolowane regularnie od 2007 roku, jednak w roku 2011, przy rozbiórce budynków osady leśnej, zimowisko zostało uszkodzone i przez kolejne dwie zimy nietoperze nie mogły z niego korzystać, z uwagi na silne wymarzanie wnętrza. Po prowizorycznym zabezpieczeniu, sfinansowanym ze środków prywatnych członków Koła (w 2013 r.), stwierdzono zimowanie dziewięciu nietoperzy, uzyskano więc wynik porównywalny z uzyskiwanymi przed dewastacją. W roku 2014 zabezpieczenia zostały jednak uszkodzone przez nieznanych sprawców, a piwnica została ponownie otwarta, więc niezbędne są dalsze prace remontowe, mające na celu trwałe zabezpieczenie i utrzymanie tego zimowiska. Piwnica, mimo iż znajduje się w parku krajobrazowym, jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie terenu zabudowanego – znajdujących się w granicach miasta Gdynia dzielnic Mały Kack oraz Witomino. Teren leśny, w którym znajduje się obiekt jest popularnym miejscem spacerów mieszkańców miasta, a samotna budowla pośrodku leśnej polany przyciąga osoby postronne, które niekiedy dopuszczają się aktów wandalizmu. Zawsze też niekontrolowana penetracja zimowisk nietoperzy stanowi dla nich zagrożenie, ze względu na ryzyko ich wybudzenia z hibernacji i narażenia na poważne straty energetyczne.

Zimowiskiem opiekuje się Studenckie Naukowe Koło Chiropterologiczne na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, które jest też Pomysłodawcą przedsięwzięcia mającego na celu zabezpieczenie i zwiększenie liczby zimujących w nim nietoperzy. Koło prowadzi również regularny monitoring liczebności nietoperzy w piwnicy i kontroluje stan obiektu.

 

Inicjatywy obywatelskie

Nietoperze - Gdynia