Pechowy rok dla bocianów

Na początku lipca ornitolodzy zaobrączkowali w okolicach Czarnkowa i Wielenia w dolinie Noteci tylko 24 młode bociany białe. Ten słaby wynik spowodowany jest bardzo dużą śmiertelnością młodych, które w ostatnim tygodniu czerwca padły w większości gniazd.

martwe bociany

Obrączkowanie prowadzone było w kilku nadnoteckich miejscowościach - w Romanowie Dolnym i Górnym, Walkowicach i Rosku. Tylko w nielicznych gniazdach napotkano żywe ptaki. Potwierdził się więc najgorszy scenariusz. W końcu czerwca zaniepokojeni mieszkańcy doliny Noteci informowali "Salamandrę" o tajemniczej śmierci młodych bocianów w gniazdach. Młode z niewiadomych przyczyn masowo zaczęły padać. Okazało się, że przyczyną ich śmierci były niekorzystne warunki atmosferyczne - niskie temperatury i intensywne opady deszczu. Ptaki nie były w stanie wytworzyć niezbędnej ilości ciepła.

Niekorzystne zjawisko zauważalne jest głównie w zachodniej Polsce, w niektórych regionach nie przeżyło nawet 90% młodych bocianów. Podczas obrączkowania nad Notecią w wielu gniazdach napotkano martwe, rozkładające się już pisklęta. Ornitolodzy szacują, że śmierć młodych bocianów mogła nastąpić w około 50-70% bocianich gniazdach na obszarze Natura 2000 "Nadnoteckie Łęgi". Dokładne dane będą znane dopiero w drugiej połowie lipca, kiedy przeprowadzone zostanie liczenie tych ptaków na całym pradolinowym odcinku doliny.

Marek Maluśkiewicz

 

Galeria zdjęć z tegorocznego obrączkowania bocianów dostępna na Facebooku, na profilu Nadnoteckiego Koła PTOP "Salamandra.

 

 

 

 

 

Ochrona cennnych muraw w dolinie Noteci

20160522 145416-1 W maju 2016 roku został zrealizowany projekt Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa dotyczący ochrony czynnej cennych gatunków roślin muraw kserotermicznych w dolinie Noteci. Zadanie zostało zgłoszone do VI edycji konkursu grantowego “Fundusz dla Przyrody”. Fundacja Przyrodnicza “pro Natura” oraz Grupa ENERGA zaprosiły do udziału w konkursie różne stowarzyszenia działające w Polsce. Spośród 17 wniosków, w wyniku oceny przeprowadzonej przez Kapitułę Funduszu dla Przyrody wytypowano do finansowania 8 projektów, w tym zgłoszony przez SIRR.

Zadanie polegało na wykoszeniu i odkrzaczeniu stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin ciepłolubnych występujących w obszarze Natura 2000 Równina Szubińsko-Łabiszyńska PLH040029 (stanowiska Thesium ebracteatum i Gladiolus paluster w Małych Rudach i Nowym Dąbiu) i Łąki Trzęślicowe w Foluszu PLH040027 (stanowiska Gladiolus paluster i Stipa joannis var. cujaviana). Zabiegi te, zgodnie ze wskazaniami w Planach Zadań Ochronnych mają przyczynić się do poprawy stanu siedlisk populacji tych rzadkich gatunków lub przynajmniej zapobiec pogarszaniu się obecnego stanu. Zahamowanie procesu sukcesji (zarastania) poprzez działania z zakresu czynnej ochrony są jedynym sposobem na ochronę roślinności murawowej. Nadzór przyrodniczy nad pracami był prowadzony pod kierunkiem dr inż. Ewy Krasickiej-Korczyńskiej (UTP w Bydgoszczy) i mgr Ewy Wachowiak (UKW w Bydgoszczy).

Głównymi celami projektu były:

1) Ochrona gatunków: mieczyka błotnego Gladiolus paluster, ostnicy Jana Stipa joannis var. cujaviana, leńca bezpodkwiatkowego Thesium ebracteatum i ożoty zwyczajnej Linosyris vulgaris – prawnie chronionych, w tym z 2 zał. Dyrektywy Siedliskowej, z Czerwonej Księgi Roślin, zagrożone w Wielkopolsce i w regionie kujawsko-pomorskim.

2) Próba zahamowania sukcesji na murawach kserotermicznych oraz ekspansji trzcinnika piaskowego i podrostu topoli osiki.

3) Zwiększenie szansy na poprawę stanu populacji, głównie leńca bezpodkwiatkowego.

4) Poprawa warunków siedliskowych innych gatunków termofilnych.

Osiągnięte efekty:

1) Zachowanie populacji cennych, chronionych gatunków termofilnych jak: leniec bezpodkwiatkowy, ostnica Jana, ożota zwyczajna, sasanka łąkowa i mieczyk błotny.

2) Ochrona stanowisk innych rzadziej występujących tam gatunków termofilnych (np. zaraza Bartlinga, przetacznik pagórkowy, rozchodnik wielki, marzanka barwierska, gorysz siny, miodunka wąskolistna, przetacznik prosty, pierwiosnek lekarski i inne).

3) Poprawa warunków siedliskowych muraw kserotermicznych.

4) Zabiegi ochroniarskie kontynuujące projekt reintrodukcji Gladiolus paluster. Mieczyk błotny został wprowadzony na ww. stanowiska w ramach projektu realizowanego przez PTOP Salamandra - „Reintrodukcja mieczyka błotnego w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5) Odbudowa populacji leńca bezpodkwiatkowego.

6) Ochrona siedlisk gatunków owadów, głównie żądłówek.

Ewa Wachowiak

 

Nagroda dla "Salamandry" - Inicjatory 2016

Z przyjemnością informujemy, że Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zostało uhonorowane nagrodą  INICJATORY, przyznawaną przez Miasto Poznań najlepszym projektom realizowanym na rzecz Poznania i jego mieszkańców. „Salamandra” zgłosiła do Konkursu przedsięwzięcie Udostępnienie edukacyjne i turystyczne rezerwatu „Meteoryt Morasko”.

Inicjatywa, którą objęło zgłoszenie, dotyczyła kompletu działań przeprowadzonych w latach 2015 i 2016. Zrealizowano w tym czasie kompleksowy remont  ścieżek (pomostów, barierek), wymieniono wszystkie tablice edukacyjne (i dodano kilka nowych) na nowoczesne, kolorowe, z atrakcyjnymi ilustracjami wyjaśniającymi przedstawiane walory i procesy przyrodnicze, geologiczne i kosmiczne. Równolegle Towarzystwo prowadziło w Rezerwacie działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Poznania. W czasie trwania zgłaszanej inicjatywy przeprowadziliśmy około 100 zajęć edukacyjnych, m.in. dla grup uczniów z poznańskich szkół (ponad połowę z nich w roku 2016). Poszczególne zadania składające się na to przedsięwzięcie były wykonywane przy współpracy, wsparciu lub za zgodą różnych instytucji, w tym w szczególności: Nadleśnictwa Łopuchówko, Instytutu Geologii i Instytutu Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Miasta Poznań.

IMG 5847 male

W konkursie startować mogły organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, jak i lokalne inicjatywy społeczne. Mogły to być projekty zarówno wieloletnie, jak i krótsze, nawet jednodniowe przedsięwzięcia. Realizacja danego pomysłu musiała mieć miejsce (częściowo lub w całości) w 2016 roku. Projekty można było zgłaszać w kategoriach: EDUKACJA, KULTURA, SPORT, ŚRODOWISKO, ZDROWIE.

W skład Kapituły Konkursowej, która oceniała zgłoszone przedsięwzięcia, weszli przedstawiciele lokalnych mediów i Urzędu Miasta Poznania. Uroczysta gala wręczania nagród odbyła się 24 maja br. w Teatrze Muzycznym.

Dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom wspólpracującym przy realizacji przedsięwzięcia! Bez Was takie wyróżnienie nie byłoby możliwe!

Ewa Olejnik

 

Inicjatywy ochronne na terenie gminy Kiszkowo

Pierwszą z inicjatyw przeprowadzonych w 2015 r. na terenie gminy Kiszkowo było ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę platformy widokowej w obszarze Natura 2000 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem. Projekt ten polegał na postawieniu platformy obserwacyjnej o wysokości 6 metrów i powierzchni 9 m2 w miejscowości Brudzewko. Duża atrakcyjność ornitologiczna tego miejsca powoduje w ostatnich latach wzrost zainteresowania turystycznego tego miejsca. Stawy są częściowo ogólnodostępne, otoczone publicznymi drogami. Średnio w ciągu roku w ramach różnych imprez ornitologicznych (wycieczek, obozów obrączkarskich). Na tym terenie nie ma wyznaczonych szlaków a spacerowanie i oglądanie ptaków jest możliwe jedynie z grobli. Stawy nie posiadają także bogatej infrastruktury. Obecność wielu niezorganizowanych grup przez dłuższy czas może powodować niepokojenie ptaków. Skanalizowanie ruchu osób odwiedzających stawy we wskazane miejsce będzie korzystne dla ptaków poprzez mniejsze niepokojenie ich w czasie obserwacji. Zwiększający się ruch turystyczny wpływa negatywnie na ptaki. Uczestnicy projektu i osoby, które będą korzystać z tego obiektu będą miały komfortowe warunki do obserwacji bez poczucia, że ptaki zostały spłoszone. Z tego miejsca można obserwować od lipca do października żurawie grodzące się na noc legowisko w iczbei do 1000 os, kilkudziesiciotysięczne stada gęsi w czasie wiosennej migracji a także wiele innych gatunków.

Kiszkowo wieza stawy
Druga inicjatywa polegała na wykonaniu nowych nasadzeń na granicy otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. W ramach projektu posadzono 400 drzew, które uzupełniły starą aleję. Zostały posadzone wiązy szypułkowe, jesiony wyniosłe i klony polne. Są to gatunki drzew, które obecnie zanikają w naszym krajobrazie. Wiązy i jesiony chorują i coraz liczniej zamierają, a klon polny od dawna jest rzadkim elementem krajobrazu Wielkopolski.  W tą inicjatywę zaangażowane były szkoły podstawowe z
Łagiewnik Kościelnych i Sławna. Wszystkie drzewka zostały okryte osłonkami chroniącymi przed zgryzaniem ze strony saren i jeleni oraz opalikowane.

 

Popielice nadal potrzebują przyjaciół!

popielica Zapraszamy na tegoroczne działania związane z badaniem i ochroną popielic. Zapewniamy darmowy dach nad głową i przejazdy w terenie. Z dojazdem i wyżywieniem każdy uczestnik musi poradzić sobie we własnym zakresie.

Terminy:

09.08.-17.08. – Sierakowski Park Krajobrazowy (w ramach tego wyjazdu również Puszcza Bukowa pod Szczecinem i Puszcza Barlinecko-Gorzowska).

31.07.-8.08. – tereny Roztocza Środkowego.

18.08.-28.08. – tereny Małopolski.

01.09.-6.09. – Nadleśnictwo Ustka.

13.09.-27.09. – Roztoczański Park Narodowy.

Osoby chętne prosimy o bezpośredni kontakt na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. za pomocą załączonego formularza.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy - Salamandra.doc)Formularz zgłoszeniowy - Salamandra.doc 29 Kb
 


Strona 1 z 93