PRZEKAŻ 1% PODATKU
NA RATOWANIE DZIKIEJ PRZYRODY!

Jeśli przyroda jest dla Ciebie ważna, zachęcamy do wsparcia działań naszego Towarzystwa. Można to zrobić m.in. przekazując na ten cel 1% podatku. PTOP „Salamandra” już od ponad 25 lat chroni zagrożone gatunki oraz miejsca cenne przyrodniczo. Przez ten czas udało się nam uratować tysiące zwierząt z różnych gatunków, doprowadzić do zachowania wielu cennych przyrodniczo miejsc, wpływać na poprawę przepisów, przywrócić kilka wymarłych w kraju lub regionie gatunków, zrealizować wiele kampanii edukacyjnych... 

Dotychczasowe wykorzystanie 1%

Dzięki wsparciu z 1% udało się nam między innymi:

  • przywrócić polskiej przyrodzie susła moręgowanego (gatunek naziemnej wiewiórki, która wymarła w Polsce, a obecnie dzięki nam znów zadomowiła się na kilku stanowiskach);
  • przywrócić Polsce Północno-Zachodniej popielicę (ten nadrzewny ssak wyginął w tej części kraju, a obecnie zamieszkuje już 3 duże kompleksy leśne);

Wsparcie z 1% podatków zapewnia nam też niezależność od władz i funduszy przy prowadzeniu licznych interwencji przyrodniczych, kontrolowaniu działań administracji oraz staraniach na rzecz poprawy polskiego prawa ochrony przyrody

Na co zbieramy w roku 2020?

Jeśli któreś z naszych przedsięwzięć jest szczególnie bliskie Twojemu sercu, możesz zdecydować, że środki z Twojego wsparcia zostaną przeznaczone właśnie na nie. Wystarczy w odpowiednim polu formularza PIT przeznaczonym na „cel szczegółowy” wpisać jedno z poniższych haseł: 

  • interwencje przyrodnicze” – bieżące reagowanie na zagrożenia i szkody przyrodnicze;
  • nietoperze” – różne działania związane z ochroną nietoperzy;
  • susły” – przywracanie Polsce susłów moręgowanych;
  • popielice” – przywracanie i ochrona popielic Polsce NW;
  • "chomik" - ochrona chomika europejskiego na Śląsku;
  • żółwie błotne” – ochrona jedynego rodzimego gatunku żółwia na terenie Wielkopolski;
  • edukacja” – różnorodne działania związane z edukacją przyrodniczą (np. kampanie medialne, strona internetowa, prelekcje, publikacje)

Można także wesprzeć działania naszych kół regionalnych (wpisując nazwę danego koła w odpowiedniej rubryce formularza PIT).

Jeśli żaden konkretny cel nie zostanie wskazany, pieniądze będziemy przeznaczać na te działania, które będą wymagały najpilniejszego wsparcia.

Jak to zrobić?

Rozliczając się z urzędem skarbowym za ubiegły rok w odpowiednich polach formularza PIT wpisujemy kwotę równą 1% wartości obliczonego podatku, zaokrąglając ją w dół do pełnych dziesiątek groszy, oraz nr KRS PTOP "Salamandra": 0000117212. Można dodatkowo wpisać jeden z podanych wyżej celów szczególnych. Warto także zaznaczyć zgodę na przekazanie nam danych o wpłacających (będziemy mogli podziękować). Resztę zrobi urząd skarbowy.

Emeryci i renciści, za których PIT wypełnia organ rentowy (np. ZUS) mogą przekazać 1% podatku przesyłając do końca kwietnia 2020 r. do swojego urzędu skarbowego wypełniony bardzo prosty formularz PIT-OP. Można to zrobić w sposób tradycyjny na papierze lub za pomocą serwisu interentowego. Wszystkie informacje i formularze są dostępne TUTAJ. Adres swojego urządu skarbowego można znaleźć np. TUTAJ.

Osoby korzystające z usługi Twój e-pit w otrzymanym formularzu będą miały automatycznie wpisaną orgnizację, którą wsparły w poprzednim roku. Jeśli ktoś chce zmienić lub dopisać orgniazację do formularza, może to zrobić kierując się prostą instrukcją dostępną TUTAJ.

Zachęcamy też do rozliczania się za pomocą programu lub serwisu on-line, do których linki zamieszczamy poniżej.

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

WSPIERAJĄ NAS