Instytucje

W okresie od stycznia do maja 2018 r. naszą działalność wsparły następujące instytucje:

Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Fundacja Veolia Polska, Instytut Ochrony Środowiska, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Magurski Park Narodowy, Park Narodowy Gór Stołowych, Park Narodowy „Ujście Warty”, Pieniński Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Urząd Miasta Poznania, Wielkopolski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (przedsięwzięcia: „Program CHELONIA - ochrona żółwia błotnego Emys orbicularis w Wielkopolsce - etap II - Drzeczkowo”, „Ekspertyzy dotyczące wykorzystywania przez nietoperze oraz stanu i zagrożeń najważniejszych znanych schronień tych zwierząt na terenie Wielkopolski oraz specjalistyczny sprzęt do monitoringu”, „Działalność edukacyjna PTOP "Salamandra" na obszarze Wielkopolski - konkursy, zajęcia edukacyjne w terenie i prelekcje, czasopismo "Ptaki Wielkopolski", akcja "Pomagam ptakom"”, "Magazyn Przyrodniczy SALAMANDRA 2/2017, 1/2018"), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu.

 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!