Instytucje

W okresie od grudnia 2016 do maja 2017 naszą działalność wsparli:

Instytucje:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poleski Park Narodowy, Urząd Miasta Poznania, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!