Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Bobry policzone


Fot. Przemysław Wylegała

W styczniu, podczas specjalnie zorganizowanego w tym celu spływu kajakowego, liczyliśmy bobry na Wełnie – malowniczym dopływie Warty. Liczebność tych zwierząt szacowaliśmy na podstawie śladów ich obecności – tropów, tam, nor, stołówek i skupisk zgryzów. Na odcinku od Rogoźna do Obornik, o długości około 25 km, stwierdziliśmy obecność co najmniej 15 bobrzych rodzin, czyli około 50–60 osobników. W kilku miejscach zanotowaliśmy też obecność wydr. Przy okazji policzyliśmy ptaki wodne zimujące na tej rzece. Odnotowaliśmy m.in. około 550 krzyżówek, 20 łabędzi niemych, 9 zimorodków, 8 czapli siwych, 5 cyraneczek, oraz po 2 łyski i kokoszki. Wyniki tej inwentaryzacji zostaną wykorzystane przy projektowaniu obszaru Natura 2000 w dolinie tej rzeki.Przemysław Wylegała
Andrzej BatyckiChronimy wilki w Polsce Zachodniej


Fot. Andrzej Kepel

PTOP „Salamandra” rozpoczyna nowy projekt! Tym razem chcemy pomóc odradzającej się w lasach Polski Zachodniej populacji wilka (Canis lupus). W ramach projektu zamierzamy prowadzić intensywne działania monitoringowe w celu możliwie jak najdokładniejszego określenia wielkości populacji tego drapieżnika. Ponadto zamierzamy podjąć działania na rzecz objęcia ochroną miejsc rozrodu wilka w tej części kraju. Projekt przewiduje również dużą kampanię edukacyjną kierowaną do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zawodowo związanych z lasem.

Borys Kala


Międzynarodowa wystawa CITES

W ramach prowadzonego przez PTOP „Salamandra” programu dotyczącego ograniczania nielegalnego handlu okazami zagrożonych gatunków roślin i zwierząt ujętych w załącznikach Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), przygotowujemy międzynarodową wystawę poświęconą temu zagadnieniu. Wystawa prezentowana będzie w 8 krajach: Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Serbii i na Węgrzech. Informacje gdzie i kiedy będzie ją można zobaczyć zamieścimy na naszej stronie internetowej.

Borys Kala
Nocek – wędrownik

Podczas tegorocznych inwentaryzacji nietoperzy w Poznaniu, w jednym z badanych obiektów znaleziono hibernującego nocka dużego, zaobrączkowanego latem 2007 r. w Szkole Podstawowej w Kopankach (znajduje się tam duża kolonia rozrodcza tego gatunku i jedyne w Europie obserwatorium nietoperzy – „Batmanówka”). Nietoperz ten (młody samiec) przebył ok. 50 km, co jak na nocka dużego nie jest wielkim wyczynem, ale dzięki temu dowiedzieliśmy się czegoś nowego o nockach z „Batmanówki” – wcześniej nie były one obrączkowane i nie wiedzieliśmy, gdzie spędzają zimę. Zapewne część z nich jesienią kieruje się do poznańskich podziemi. Czekamy na kolejne stwierdzenia.

Radosław Jaros


Kolejny rok nad Notecią

Instalowanie skrzynki lęgowej dla pustułki

Instalowanie skrzynki lęgowej dla pustułki
Fot. Marek Maluśkiewicz

W tym roku członkowie Nadnoteckiego Koła PTOP „Salamandra” rozpoczęli prace terenowe już w styczniu, wieszając kolejną partię skrzynek lęgowych dla pustułki i wiklinowe kosze gniazdowe dla sowy uszatej. Budki i kosze będą w maju kontrolowane, a znalezione pisklęta – obrączkowane.

Wiosną rozpoczęły się też działania w ramach projektu „Ochrona płomykówki nad Notecią”. Projekt ten zakłada instalowanie skrzynek lęgowych dla tej pięknej sowy oraz badanie stanu populacji gatunku w regionie.

Nasze Koło weźmie też udział w projekcie ochrony błotniaka łąkowego, koordynowanym przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”. Wśród zadań, jakie będziemy realizować na terenie nadnoteckich gmin, będą: wyszukiwanie gniazd błotniaków i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem w okresie żniw, obrączkowanie tych ptaków oraz działania edukacyjne.

W planach na ten sezon jest też wydanie dwóch płyt CD – na pierwszej znajdzie się krótki film prezentujący przyrodę Doliny Noteci, druga zawierać będzie około 30 głosów ptaków spotykanych w północnej Wielkopolsce. Prowadzony będzie również monitoring sowy włochatki w lasach północnej Wielkopolski – zarówno nocny, jak i dzienny (wyszukiwanie zajętych dziupli z pisklętami). W czerwcu planowana jest szczegółowa inwentaryzacja dwóch gatunków ptaków w dolinie Noteci – derkacza (to już 4. rok badań!) oraz podróżniczka.

Marek Maluśkiewicz
Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra”Wybór numeru

Aktualny numer: 1/2022