Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Międzynarodowa wystawa CITES

W ramach prowadzonego przez PTOP „Salamandra” programu dotyczącego ograniczania nielegalnego handlu okazami zagrożonych gatunków roślin i zwierząt ujętych w załącznikach Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), przygotowujemy międzynarodową wystawę poświęconą temu zagadnieniu. Wystawa prezentowana będzie w 8 krajach: Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Serbii i na Węgrzech. Informacje gdzie i kiedy będzie ją można zobaczyć zamieścimy na naszej stronie internetowej.

Borys KalaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.