Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Kolejny rok nad Notecią

Instalowanie skrzynki lęgowej dla pustułki

Instalowanie skrzynki lęgowej dla pustułki
Fot. Marek Maluśkiewicz

W tym roku członkowie Nadnoteckiego Koła PTOP „Salamandra” rozpoczęli prace terenowe już w styczniu, wieszając kolejną partię skrzynek lęgowych dla pustułki i wiklinowe kosze gniazdowe dla sowy uszatej. Budki i kosze będą w maju kontrolowane, a znalezione pisklęta – obrączkowane.

Wiosną rozpoczęły się też działania w ramach projektu „Ochrona płomykówki nad Notecią”. Projekt ten zakłada instalowanie skrzynek lęgowych dla tej pięknej sowy oraz badanie stanu populacji gatunku w regionie.

Nasze Koło weźmie też udział w projekcie ochrony błotniaka łąkowego, koordynowanym przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”. Wśród zadań, jakie będziemy realizować na terenie nadnoteckich gmin, będą: wyszukiwanie gniazd błotniaków i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem w okresie żniw, obrączkowanie tych ptaków oraz działania edukacyjne.

W planach na ten sezon jest też wydanie dwóch płyt CD – na pierwszej znajdzie się krótki film prezentujący przyrodę Doliny Noteci, druga zawierać będzie około 30 głosów ptaków spotykanych w północnej Wielkopolsce. Prowadzony będzie również monitoring sowy włochatki w lasach północnej Wielkopolski – zarówno nocny, jak i dzienny (wyszukiwanie zajętych dziupli z pisklętami). W czerwcu planowana jest szczegółowa inwentaryzacja dwóch gatunków ptaków w dolinie Noteci – derkacza (to już 4. rok badań!) oraz podróżniczka.

Marek Maluśkiewicz
Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra”Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.