Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Pomogli chronić nietoperze
Jak już informowaliśmy (zobacz: Międzynarodowy Rok Nietoperzy - Biuletyn 2/2000), rok 2001 został ogłoszony w Europie „Międzynarodowym Rokiem Nietoperzy”. W wielu państwach - w tym i w Polsce - organizowano w związku z tym wiele akcji mających na celu popularyzowanie ochrony nietoperzy. W naszym kraju były to m.in. liczne prelekcje, pokazy filmów, konkursy, wystawy, wycieczki, imprezy plenerowe, kampanie w mediach itp. W tym roku ukazało się też wyjątkowo dużo publikacji dotyczących nietoperzy. W międzynarodowe obchody wpisywały się także codzienne działania ochronne, prowadzone przez liczne organizacje i instytucje. O części z nich pisaliśmy w tym i poprzednim numerze Biuletynu. Większości tych akcji nie udałoby się jednak przeprowadzić, gdyby nie pomoc hojnych sponsorów. Dlatego 6 grudnia 2001 r., podczas „mikołajkowego” posiedzenia Rady Przedstawicieli Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy, postanowiono specjalnie uhonorować dobrodziejów, którzy w tym roku wnieśli szczególnie duży wkład w ochronę tych zagrożonych wyginięciem zwierząt. W imieniu PON nadano im honorowy tytuł Oficjalnego Sponsora „Międzynarodowego Roku Nietoperzy - Polska”. Miano to otrzymały następujące firmy i instytucje (w kolejności alfabetycznej):

  • Bacardi-Martini Polska,
  • Comfort Meridian sp. z o.o.,
  • Euronatur,
  • Globalny Fundusz Środowiska UNDP - Program Małych Dotacji,
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Do skutecznej ochrony przyrody nie wystarczy wiedza, zapał i poświęcenie członków organizacji ekologicznych. Wiele niezbędnych działań wymaga też poniesienia sporych kosztów. Gdyby więc nie sponsorzy, niewiele udałoby się zrobić. Niestety, często zapomina się o ich wkładzie. Honorując swoich dobroczyńców, organizacje zrzeszone w PON chcą podkreślić, że nie da się przecenić ich udziału w ratowaniu Matki Natury, gdyż jest on po prostu niezbędny. Cieszy fakt, że mimo niełatwej sytuacji ekonomicznej, znajdują się firmy i instytucje, które uznają ochronę przyrody za cel wart wsparcia. W imieniu nietoperzy i swoim - DZIĘKUJEMY!

Andrzej Kepel

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.