Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Polscy chiropterolodzy w Sobieszewie

Autorzy posterów prezentowali swoje prace podczas specjalnych sesji

Autorzy posterów prezentowali swoje prace podczas specjalnych sesji
Fot. Andrzej Kepel

W dniach 9-11 listopada 2001 r. już po raz 15 z rzędu badacze i osoby zajmujące się ochroną nietoperzy w naszym kraju spotkali się na Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, aby wymienić się doświadczeniami i przedyskutować dalsze kierunki badań i działań ochronnych. Tym razem konferencja odbyła się w Sobieszewie koło Gdańska, a jej głównym organizatorem było Akademickie Koło Chiropterologiczne PTOP „Salamandra” w Gdańsku.

W imprezie wzięło udział ok. 95 osób. Jak zwykle, tematy referatów i posterów były bardzo rozmaite. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie doktora Marcina Smreczaka z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, poświęcone problemowi wścieklizny. Temat był „gorący”, gdyż w tym roku w Polsce stwierdzono kilka przypadków tej choroby u nietoperzy. Prelegent przedstawił współczesny stan wiedzy na temat występowania różnych szczepów wirusów wściekliznopodobnych u nietoperzy na całym świecie. Wszystkie stwierdzone do tej pory przypadki tej choroby u nietoperzy w Polsce dotyczyły wirusa EBL1 (Lasiowirus Europejskich Nietoperzy - genotyp 1). Nauce nie jest znany przypadek zakażenia się człowieka lub innego niż nietoperz zwierzęcia tym genotypem wirusa. Obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby notowań zachorowań nietoperzy na wściekliznę jest prawdopodobnie wyłącznie wynikiem wzrostu świadomości obywateli, którzy znajdując chore lub ranne nietoperze, dostarczają je do organizacji zajmujących się ich ochroną. Dzięki temu większy procent przypadków jest wykrywany.

Jak zwykle, tematy referatów i posterów były bardzo rozmaite

Jak zwykle, tematy referatów i posterów były bardzo rozmaite
Fot. Andrzej Kepel

Duże zainteresowanie uczestników wywołała dyskusja na temat wprowadzenia przez Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy systemu Licencji Chiropterologicznych (zobacz: Licencjonowani badacze nietoperzy). Mimo początkowych obaw i zastrzeżeń, również wielu badaczy spoza PON postanowiło się do tego systemu przyłączyć.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także wieczorne warsztaty, podczas których można było zapoznać się z metodami tworzenia sztucznych schronień dla nietoperzy, nauczyć rejestracji i analizy wydawanych przez nietoperze ultradźwięków oraz przedyskutować obecne i przyszłe możliwości wykorzystywania narzędzi prawnych w ochronie nietoperzy.

Uczestnicy konferencji podczas wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego

Uczestnicy konferencji podczas wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego
Fot. Andrzej Kepel

Chropterolodzy potrafią się też bawić. Już po raz drugi sponsorem bankietu w drugim dniu obrad była firma Bacardi-Martini Polska, mająca w swoim logo nietoperza. Dodatkowym urozmaiceniem Konferencji była wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego.


Andrzej Kepel

XV OKCh została zorganizowana między innymi dzięki wsparciu: Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o., Compfort Meridian Polska Sp. z o.o., Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, ECOTONE S.C., Fazer Polska S.A., Nadleśnictwo Wejherowo, POLONTEX S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wszystkim sponsorom oraz uczestnikom składamy w imieniu organizatorów serdeczne podziękowania!

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.