Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Pustułki górą!

Samica pustułki ochrania młode przed gorącymi promieniami słońca

Samica pustułki ochrania młode przed gorącymi promieniami słońca
Fot. Paweł Śliwa

Miło nam poinformować, że projekt ochrony sokoła pustułki w środkowej Wielkopolsce, realizowany przez PTOP „Salamandra”, wygrał III Edycję Konkursu Indywidualnej Ekologicznej Nagrody Bayera. Więcej informacji o tym przedsięwzięciu można znaleźć w artykule Pustułkom w Poznaniu mieszka się lepiej - Biuletyn 1/2001.

Cieszymy się, że jury doceniło nasze starania zmierzające do zwiększenia liczby tych coraz rzadszych i pożytecznych sokołów. Nagroda - 15.000 zł - przeznaczona zostanie na dalsze działania związane z ratowaniem pustułek i innych ptaków w środowisku miejskim.

Wśród 10 projektów wyróżnionych w Konkursie znalazły się także dwa inne nasze przedsięwzięcia: „Batmanówka - obserwatorium nietoperzy w Kopankach” oraz „Społeczna ostoja przyrody na stawach rybnych koło Kiszkowa”.

Paweł Śliwa


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.