Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Forcie IIa w Poznaniu

W Forcie IIa w Poznaniu (na osiedlu Czecha) rozpoczął działalność utworzony przez PTOP „Salamandra” Ośrodek Edukacji Przyrodniczej.

Po długotrwałym remoncie w jednej z sal mogą się już odbywać pierwsze prelekcje o tematyce przyrodniczej. Prowadzimy je głównie dla grup zorganizowanych przez szkoły z Poznania i całego województwa wielkopolskiego.

Obecnie istnieje możliwość wysłuchania pogadanek na następujące tematy:

  • „Nietoperze - zwierzęta mało znane”,
  • „Ptaki drapieżne”,
  • „Zwierzęta w miastach”.

Niebawem oferta zostanie poszerzona o:

  • „Rzeki - perły naszej przyrody”,
  • „Wędrówki ptaków”.

Szczegółowe informacje o ofercie prelekcyjnej można uzyskać na naszej stronie internetowej. W długich korytarzach fortu organizowane będą wystawy - np. fotografii przyrodniczej. Prezentowane tam będą między innymi prace nagrodzone w konkursie FOTO-EKO. Na dziedzińcu i w fosie Fortu dostępna będzie ścieżka przyrodniczo-historyczna. W niedługim czasie do tego obiektu zostanie też przeniesiona część naszego biura z ulicy Szamarzewskiego - m.in. przeprowadzi się tam zespół zajmujący się programem ochrony nietoperzy.

Wszystkich zainteresowanych działalnością Ośrodka oraz chętnych do pomocy prosimy o kontakt z biurem „Salamandry”. Remont obiektu wciąż jeszcze trwa i poszukujemy sponsorów, którzy zechcieliby go wesprzeć.

Przemysław Wylegała

Ośrodek powstał dzięki wsparciu następujących instytucji: Ambasada Kanady, Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o., Energetyka Poznańska S.A., Fundacja EkoFundusz, Globalny Fundusz Ochrony Środowiska GEF/SGP, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.