Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


„Salamandra” nagrodzona na POLEKO 2001

Stoisko „Salamandry” podczas tegorocznego POLEKO

Stoisko „Salamandry” podczas tegorocznego POLEKO
Fot. Radosław Jaros

Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO „Salamandra” poświęciła swoje stoisko problematyce ochrony przyrody (głównie ptaków) w krajobrazie rolniczym. Prowadzoną podczas Targów kampanię edukacyjną zatytułowaliśmy: „Czy skowronki znikną z naszych pól?”.

W niewielkiej sali kinowej na naszym stoisku można było między innymi zobaczyć filmy przyrodnicze oraz wysłuchać pogadanki związanej z tematem przewodnim. Prelekcja ta cieszyła się sporym zainteresowaniem - jej 12 powtórzeń wysłuchało łącznie ponad 200 osób.

Podczas Targów prezentowaliśmy m.in. filmy przyrodnicze

Podczas Targów prezentowaliśmy m.in. filmy przyrodnicze
Fot. Radosław Jaros

Kilkaset osób wzięło także udział w codziennym konkursie wiedzy o ptakach związanych z krajobrazem rolniczym. Można było także otrzymać lub zakupić publikacje „Salamandry” i innych organizacji przyrodniczych. Nasi specjaliści udzielali zainteresowanym informacji o metodach ochrony ptaków oraz innych walorów przyrodniczych występujących na terenach wiejskich.

W trakcie Targów - w holu przy głównym wejściu - prezentowaliśmy też wystawę fotograficzną z okazji 10-lecia Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej „FOTO-EKO”. Przedstawiliśmy na niej prace nagrodzone podczas dotychczasowych edycji Konkursu.

Stoisko „Salamandry” na POLEKO już po raz drugi z rzędu otrzymało nagrodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za najlepszą kampanię edukacyjną realizowaną podczas Targów. W ubiegłym roku nagrodę przyznano nam za prezentację problematyki związanej z ochroną nietoperzy (zobacz: Nagroda za najlepszą kampanię edukacyjną podczas POLEKO - Biuletyn 2/2000).

Przemysław Wylegała

W przygotowywaniu i prezentacji stoiska pomagali nam wolontariusze, bez udziału których o wiele trudniej byłoby nam zorganizować to przedsięwzięcie. Szczególne podziękowania należą się dziewczynom, które codziennie obsługiwały stoisko - Julii Berger, Katarzynie Błachowicz, Ivy Frenger, Aili Pihlajamäki, Marcie Prange, Julii Ratajczak i Aleksandrze Rudy. Serdeczne podziękowania składamy także pozostałym ochotnikom - Joannie Bryszak, Piotrowi Budnikowi, Grzegorzowi Gołębniakowi, Sylwii Grochowskiej, Jackowi Konieczce, Natalii Osten-Sacken, Magdalenie i Katarzynie Sobczak oraz Michałowi Wicke.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.