Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Wycieczki ornitologiczne

Podczas wyprawy nad Jezioro Strykowskie

Podczas wyprawy nad Jezioro Strykowskie
Fot. Paweł Śliwa

W ostatnich tygodniach 2001 roku PTOP „Salamandra” zorganizowało kilka wycieczek ornitologicznych w okolice Poznania. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony członków „Salamandry” jak i osób spoza naszego Towarzystwa. Łącznie uczestniczyło w nich ok. 60 osób. Podczas wypraw odwiedziliśmy ważne ostoje ptaków w naszym regionie - stawy w Objezierzu, jezioro Strykowskie oraz jeziora w Wielkopolskim Parku Narodowym. Podczas wszystkich eskapad sprzyjała nam słoneczna pogoda. Mieliśmy okazję zobaczyć wiele rzadkich i ciekawych gatunków - np. ohary (Tadorna tadorna), bieliki (Haliaeetus albicilla), siewki złote (Pluvialis apricaria), kuliki wielkie (Numenius arquata), bataliony (Philomachus pugnax), wąsatki (Panurus biarmicus). Większości uczestników także obserwowanie pospolitych gatunków sprawiło dużą przyjemność.

Najwięcej wrażeń przyniosła chyba wyprawa nad jezioro Góreckie, gdzie mogliśmy oglądać wylot na żerowiska kilku tysięcy gęsi zbożowych (Anser fabalis) i gęsi białoczelnych (Anser albifrons) oraz paru rzadkich bernikli białolicych (Branta leucopsis).

W najbliższym czasie planujemy zorganizować kolejne wyprawy na ptaki. Więcej informacji na ten temat (miejsca, terminy, zasady zapisów) można uzyskać w biurze naszego Towarzystwa.

Przemysław Wylegała
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.